ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
03.07.2020


NVA direktore informē Saeimas deputātus par Algotiem pagaidu darbiem

17.martā Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktore Baiba Paševica piedalījās Saeimas Sociālās drošības apakškomisijas sēdē, kur kopā ar Labklājības ministrijas pārstāvjiem Saeimas deputātus informēja par vienu no pieprasītākajiem NVA īstenotajiem aktīvās nodarbinātības pasākumiem – Algotiem pagaidu darbiem.

B.Paševica klātesošiem pastāstīja, ka šogad no vidējā reģistrēto bezdarbnieku skaita algotajos pagaidu darbos plānots iesaistīt tikai 7% jeb 9523 bezdarbniekus. Savukārt 2008.gadā šajā NVA pasākumā dalību ņēma vairāk bezdarbnieku - 9983. Šobrīd NVA pieejamais finansējums algotajiem pagaidu darbiem ir 3,5 miljoni Ls.

NVA direktore uzsvēra, ka arī pašreiz NVA sadarbības partneri ir izteikuši vēlmi iesaistīt lielāku cilvēku skaitu pasākumā, jo bieži vien algotie pagaidu darbi ir vienīgā iespēja cilvēkiem nopelnīt, ja attiecīgajā pagastā nav darba vietu un nav attīstīta uzņēmējdarbība. Tādejādi, lai nodrošinātu bezdarbnieku iesaisti algotajos pagaidu darbos atbilstoši prognozētajai ekonomiskajai situācijai (saskaņā ar Labklājības ministrijas prognozēm, vidējais bezdarbnieku skaits 2009.g. varētu sasniegt 130000) un esošajam darba tirgus pieprasījumam, Algotajos pagaidu darbos papildus būtu jāiesaista vēl 9900 bezdarbnieku un papildus būtu nepieciešams finansējums vēl 3,7 miljonu latu apmērā.

Jāpiemin, ka joprojām aktīvākie Algotu pagaidu darbu īstenotāji ir pašvaldības (~70%), pašvaldību uzņēmumi, sabiedrības ar ierobežotu atbildību, zemnieku saimniecības, valsts uzņēmumi u.c.

Kā liecina NVA filiāļu aptauja, aktīvākie darba devēji NVA Algotajos pagaidu darbos ir Balvu pilsētas pašvaldību aģentūra “Sociālais serviss” (labiekārtošanas darbi); Rēzeknes rajonā – Silmalas pagasta padome (labiekārtošanas darbi, sociālā aprūpe), SIA “Cerība” (palīgdarbi mežizstrādē, kokzāģētavā); Liepājas rajonā – Liepājas pašvaldību uzņēmums “Nodarbinātības projekti” (labiekārtošanas darbi); Dobeles rajonā – SIA “Lielauces kliņģeris” (palīgdarbi); Valkas rajonā - Valkas pilsētas dome (labiekārtošana) ; SIA”Pepi Rer” (palīgdarbi ražošanā).

Tradicionāli lielākais Algotos pagaidu darbos iesaistīto bezdarbnieku skaits arī šogad ir Latgales reģionā, kurā ir augstākais bezdarba līmenis valstī. 2009.gada 2 mēnešos 50% no Algotos pagaidu darbos iesaistītajiem bezdarbniekiem ir Latgales reģiona iedzīvotāji.

Jānorāda, ka lielākoties Algotos pagaidu darbos iesaistīto bezdarbnieku skaits ir ar profesionālo izglītību. Tie ir cilvēki, kuri nav atraduši piemērotu darbu apgūtajā profesijā vai kuru profesija nav pieprasīta darba tirgū, vai kuri ilgstoša bezdarba periodā zaudējuši darba iemaņas.Algotie pagaidu darbi ir valsts līdzfinansēts aktīvais nodarbinātības pasākums bezdarbnieku nodarbināšanai nekvalificētos vai mazkvalificētos darbos, kas ilgstoša bezdarba periodā veicina bezdarbnieku darba iemaņu atjaunošanu un rada sociālu labumu sabiedrībai.

Saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumu, Algotajos pagaidu darbos tiek iesaistīti:
  • ilgstošie bezdarbnieki (prioritāri);
  • pirmspensijas vecuma bezdarbnieki (prioritāri);
  • personas, kam noteikta invaliditāte;
  • jauniešus vecumā no 15 līdz 24 gadiem;
  • personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma;
  • personas pēc soda izciešanas brīvības atņemšanas iestādēs u.c.,
Arī tie bez darba palikušie iedzīvotāji, kas vēlas strādāt, bet dažādu iemeslu dēļ (piemēram, sociālās mobilitātes trūkums, grūtības pielāgoties darba tirgus prasībām) piemērotu pastāvīgu darbu nevar atrast.

Algotu pagaidu darbu organizēšanu nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūras filiāles sadarbībā ar darba devējiem, kuri ir pieteikušies pasākuma īstenošanai. Darba devēju izvēli veic Aģentūras filiālēs izveidotas komisijas, kuru sastāvā ir Aģentūras un citu valsts un pašvaldību iestāžu, kā arī Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības vai citu biedrību un nodibinājumu pārstāvji.

Sagatavoja:
Iveta Kancēna
Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja
Tālr. 67021808, Mob: 29466959
Iveta.kancena@nva.gov.lv