ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
14.12.2019


Darba devēji var pieteikties uz subsidēto nodarbinātību

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina darba devēju pieteikšanos īstenot 2006.gadā bezdarbnieku nodarbinātības aktīvos pasākumus. Tie ir: algoti pagaidu darbi, invalīdu - bezdarbnieku subsidētā nodarbinātība un mērķgrupu bezdarbnieku subsidētā nodarbinātība.
Pieteikumi jāiesniedz līdz 2005.gada 15.novembrim tajā Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē, kuras administratīvajā teritorijā darba devējs ir paredzējis nodarbināt personas. Pieteikumu formas un aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošanas kārtības atrodamas NVA mājas lapā ww.nva.lv sadaļas darba devējiem, apakšsadaļā nodarbinātība. Jebkura papildu informācija – Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs.

Iveta Daine,
NVA sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 7021744; 9466755;
Iveta.Daine@nva.lv