ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
03.07.2020


B.Paševica ar LAKRS pārstāvjiem pārrunā nodarbinātības situāciju valstī

Lai informētu un pārrunātu šā brīža aktualitātes nodarbinātības un reģistrētā bezdarba jomā, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktore Baiba Paševica 11.martā tikās ar Latvijas sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrību (LAKRS) priekšsēdētāju Juri Kalniņu un vietnieci Māru Druku – Jaunzemi, kā arī arodbiedrības pārstāvjiem no visas Latvijas.

Tikšanās laikā B.Paševica klātesošos informēja par reģistrētā bezdarba situāciju valstī un arī rajonos. Vairākums klātesošo interesējās par NVA reģistrētajām vakancēm, NVA plāniem un pasākumiem bezdarbnieku profesionālajai apmācībai un neformālajai izglītībai, kā arī par reālo pieprasījumu darba tirgū. Arodbiedrības pārstāvji vēlējās precizēt, kāda ir darba devēju un Aģentūras sadarbība informācijas apmaiņā saistībā ar brīvo darba vietu palielinājumu un samazinājumu situācijā, kad strauji sarūk brīvo darbavietu skaits valstī.
B.Paševica norādīja, ka spēkā esošie normatīvi paredz darba devējam pienākumu informēt NVA par plānotajām štatu samazināšanām un darbinieku atbrīvošanu. Savukārt sniegt ziņas par vakancēm nav likumā atrunāts darba devēja pienākums, lai gan atrast darbinieku, protams, būtu jābūt katra uzņēmuma interesēs.

NVA direktore uzsvēra, ka šodien darba tirgū konkurence ir būtiski palielinājusies. Ja vēl pirms gada noteicējs darba tirgū bija darba meklētājs, tad šobrīd situācija ir mainījusies. „Pašreiz darba devējam ir iespēja atrast vislabāko un profesionālāko darbinieku, kāds viņam ir nepieciešams”, situāciju ieskicēja B.Paševica.

Attiecībā uz situāciju Eiropas Savienībā (ES), NVA direktore minēja, ka ES lielākais jaunu darba vietu skaita pieaugums tiek prognozēts tirdzniecības nozarē, neliels pieaugums gaidāms arī transporta un glabāšanas nozarē, publiskajā sektorā, būvniecībā un kokapstrādē, pasta un telekomunikāciju nozarē, kā arī metālapstrādes un mašīnbūves nozarēs.

Savukārt, saskaņā ar NVA īstenotās darba devēju aptaujas rezultātiem, Latvijā lielāko preču un pakalpojumu pieprasījuma pieaugumu 2009.gadā darba devēji prognozē tādās nozarēs kā: apstrādes rūpniecība (kuģu remontatslēdznieks, metālapstrādes darbagaldu operators, šūšanas operators, lokmetinātājs metināšanā ar automātiskām iekārtām, mehānismu mehāniķis); transports un uzglabāšana (jūrnieks, traktortehnikas vadītājs, autokrāvēja vadītājs, kanāla vai ostas/slūžu operators, kravas pieņēmējs nosūtītājs, tramvaja vadītājs); tirdzniecība, izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi (tirdzniecības pārdevējs, veikala kasieris, klientu/pārdošanas konsultants, viesmīlis, istabene, restorānu pakalpojumu speciālists, pavārs, bārmenis). Attiecīgi šī ir daļa no profesijām, kurās NVA 2009.gadā organizēs profesionālo apmācību.

Tāpat LAKRS biedri interesējās par aktīvās nodarbinātības pasākumiem, ko NVA plāno šogad īstenot un to izmaksām. B.Paševica atbildēja, ka šajā gadā NVA klientiem varēs piedāvāt pasākumus Aģentūrai pieejamā finansējuma ietvaros. Piemēram, algotajos pagaidu darbos, kas ir pieprasīts aktīvās nodarbinātības pasākums pašvaldībās, no vidējā reģistrēto bezdarbnieku skaita varēs iesaistīt tikai 7% jeb 9523 bezdarbniekus. NVA sadarbības partneri ir izteikuši vēlmi iesaistīt lielāku cilvēku skaitu, jo bieži vien algotie pagaidu darbi ir vienīgā iespēja cilvēkiem nopelnīt, ja attiecīgajā pagastā nav darba vietu un nav attīstīta uzņēmējdarbība. Arī profesionālā apmācība, neformālā izglītība šogad tiks nodrošināta ar ESF atbalstu, tas nozīmē, ka profesionālo apmācību varēs saņemt ap 3800 bezdarbnieku jeb 3% no kopējā skaita visa gada laikā. Savukārt subsidētajā nodarbinātībā plānots iesaistīt ap 1525 cilvēku, kas ir 1% no reģistrētā bezdarbnieku skaita. Jāpiemin, ka saskaņā ar NVA provizoriskajiem datiem pašreiz Latvijā jau reģistrēti vairāk nekā 107 tūkstoši bezdarbnieku.

Tāpat tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi par bezdarbnieka pabalsta izmaksāšanas perioda ilgumu, informācijas iegūšanu saistībā ar Latvijas iedzīvotāju interesi par darba iespējām ārzemēs un bezdarbnieku tiesībām un pienākumiem.

Sagatavoja:
Iveta Kancēna
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr. 67021808, Mob: 29466959
Iveta.Kancena@nva.gov.lv