ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
09.07.2020


Februārī bezdarba līmenis Latvijā paaugstinājies līdz 9,5%

Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir palielinājies par 13295 cilvēkiem. Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) uzskaitē 2009.gada februāra sākumā bija 90436, bet februāra beigās – 103731 bezdarbnieks.

Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos 2009.gada februārī piedalījās 21699 bezdarbnieki, no tiem februārī dalību pasākumos uzsāka 17913 bezdarbnieki:
  • profesionālajā apmācībā, pārkvalifikācijā vai kvalifikācijas paaugstināšanā - 1344 cilvēki (t.sk. dalību uzsāka 453 cilvēki);
  • algotos pagaidu darbos - 1339 cilvēki (t.sk. dalību uzsāka 1056 cilvēki);
  • konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos - 17569 cilvēki (t.sk. dalību uzsāka 16347 cilvēki);
  • pasākumos noteiktām personu grupām - 1422 cilvēki (t.sk. dalību uzsāka 57 cilvēki);
  • apmācībā pie darba devēja – 5 cilvēki (turpina apmācību, dalību uzsāka 2008.g.);
  • pasākumā komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai – 20 cilvēki.

Karjeras konsultācijas 2009.gada februārī saņēmušas 7380 personas, no tām 4721 bezdarbnieks un darba meklētājs.

Zemākais bezdarba līmenis februārī reģistrēts: Tukuma rajonā – 6,5 %, Rīgas pilsētā - 7,2%, Jūrmalas pilsētā – 7,4%, Jelgavas pilsētā – 8,1%, Daugavpils pilsētā – 8,2%, Valmieras rajonā – 8,8%, Talsu rajonā – 8,8%, Ventspils pilsētā – 8,9%, Ventspils rajonā – 8,9%.

Augstākais bezdarba līmenis 2009. gada februārī reģistrēts: Rēzeknes rajonā –21,2%, Ludzas rajonā – 17,5%, Rēzeknes pilsētā - 15,9%, Preiļu rajonā – 15,5%, Balvu rajonā – 15,5%, Dobeles rajonā – 14,9%, Krāslavas rajonā – 14,0%, Kuldīgas rajonā – 12,8%, Aizkraukles rajonā – 12,2%, Liepājas rajonā – 12,0%.

Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Baiba Paševica: "Bezdarbnieku rindās reģistrējas visu profesiju un izglītības līmeņa pārstāvji. Visvairāk bez darba paliek tie cilvēki, kuri ieguvuši profesionālo izglītību, tad seko vidējās izglītības, tad – pamatskolas izglītības ieguvēji. 11 līdz 12% no tiem cilvēkiem, kas reģistrējas kā bezdarbnieki, ir ar augstāko izglītību. Protams, ir arī tādi bezdarbnieki, kam zināšanas ir pamatskolas līmenī."

B.Paševica norāda, ka Nodarbinātības valsts aģentūra nav tā iestāde, kas regulē ekonomiskos procesus valstī, bet gan strādā ar šo ekonomisko procesu sekām un reaģē uz izveidojušos situāciju. Tikai attīstot uzņēmējdarbību arī bezdarba līkne varētu stabilizēties. „Ja ekonomiskā situācija turpinās pasliktināties, ja netiks pieņemti saprātīgi lēmumi par ekonomikas aktivizēšanu un nesekos noteikta rīcība no valsts puses, tad prognozes var nebūt tās iepriecinošākās,” norāda B.Paševica.

Sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr. 67021808; 67021744
Iveta.Kancena@nva.gov.lv