ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
04.06.2020


Reģistrētā bezdarba līmenis - samazinājies

2005.gada 30.septembrī bezdarba līmenis Latvijā salīdzinot ar 31.augustu samazinājies par vienu procenta punktu un bija 7,7% Bezdarbnieku līmenis aprēķināts no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita, tajā iekļauti arī aktīvajos nodarbinātības pasākumos iesaistītie bezdarbnieki. Savukārt bezdarba līmenis, atskaitot tos, kuri nav pieejami darba tirgum, jo ilgstoši atrodas aktīvās nodarbinātības pasākumos (profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas kursos, veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus vai ir nodarbināti pasākumos noteiktu personu grupām), bija 7,1%.

Nodarbinātības valsts aģentūrā uzskaitē 2005.gada septembra sākumā bija 83345, septembra beigās – 81889 bezdarbnieki. Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir samazinājies par 1456 cilvēkiem.

2005.gada septembrī bezdarbnieka statuss tika piešķirts 9002 personām, tas ir par 69 cilvēkiem mazāk nekā 2005.gada augustā.

Viszemākais bezdarba līmenis septembrī reģistrēts: Rīgas rajonā 5,2%, Ogres rajonā – 5,3%, Saldus rajonā – 5,5%, Tukuma rajonā – 5,9%, Limbažu rajonā – 5,9%, Cēsu rajonā – 6,4%, Jelgavas rajonā – 6,4%, Talsu rajonā – 6,8%, Valmieras rajonā – 6,9%, Ventspils rajonā – 7,7 %, Bauskas rajonā – 8,3%, Alūksnes rajonā – 8,7%. No pilsētām viszemākais bezdarba līmenis ir Rīgā 4,5%, Jelgavā – 5,8%, Jūrmalā 6,5%, Ventspilī – 6,7%.

Visaugstākais bezdarba līmenis joprojām ir Latgalē: augustā Ludzas rajonā tas bija 27,9%, Rēzeknes rajonā 25,8%, Balvu rajonā 23,4%, Krāslavas rajonā 21,9%.Daugavpils rajonā 19,5%,
Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajos aktīvās nodarbinātības pasākumos 2005.gada septembrī tika iesaistīti 15 470 bezdarbnieki.


Iveta Daine,
NVA sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 7021744; 9466755;
Iveta.Daine@nva.lv