ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
08.07.2020


NVA aicinās izglītības iestādes iesniegt savus piedāvājumus bezdarbnieku apmācībai

Lai profesionālās apmācības ietvaros varētu tikt īstenotas visas darba devēju pieprasīto profesiju izglītības programmas, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) jau februāra beigās izsludinās papildus iepirkumu vēl apmēram 45 dažādām izglītības programmām un aicinās izglītības iestādes iesniegt savus piedāvājumus bezdarbnieku apmācības programmās. Ar iepirkumu saistītie dokumenti būs skatāmi NVA mājas lapas www.nva.gov.lv sadaļā „Aktualitātes => Iepirkumi => B daļas iepirkumi virs 10 000 LVL” .

Kā jau NVA iepriekš informēja, Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācībai nepieciešamo profesiju (arī sociālo un profesionālo pamatprasmju) saraksta apstiprināšanas komisija pašreiz sagatavojusi sarakstu ar 102 darba tirgū aktuālajām profesijām.

Lai atbalstītu bezdarbniekus un veicinātu viņu atgriešanos darba tirgū, NVA profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas ietvaros šogad jau piedāvā 54 dažādas izglītības programmas, kuras īsteno 32 izglītības iestādes visā Latvijas teritorijā.

NVA profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas un neformālās izglītības programmas ir ļoti pieprasītas. Daudziem bezdarbniekiem tā ir vienīgā iespēja iegūt darba tirgū vajadzīgu profesionālo kvalifikāciju, paaugstināt savu konkurētspēju un līdz ar to pretendēt uz pilnvērtīgu darbavietu. NVA rūpīgi uzrauga, lai bezdarbnieku apmācība būtu kvalitatīva, efektīva un atbilstu izvirzītajiem kritērijiem.