ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
08.07.2020


NVA apkopoja darba devēju aptaujas rezultātus

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) 2008.gada novembrī un decembrī veica darba devēju aptauju, lai izanalizētu darba tirgus situāciju un attīstības tendences, izvērtētu darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma izmaiņas un sagatavotu darba tirgus attīstības īstermiņa prognozi. Tika aptaujāti 2392 visu reģionu darba devēji, kas pārstāvēja gan privāto, gan sabiedrisko sektoru. Darba tirgus īstermiņa prognoze tika sagatavota sadarbībā ar Labklājības ministrijas (LM), Ekonomikas ministrijas (EM), Centrālās statistikas pārvaldes (CSP), LDDK, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) un LZA Ekonomikas institūta ekspertiem.

Aptaujas apkopotie dati liecina, ka nodarbināto skaita izmaiņas 2009.gadā plānoja ceturtā daļa aptaujāto darba devēju, taču vairāk nekā puse (59,1 %) aptaujāto ziņoja, ka darbinieku skaitu mainīt neplāno. 15,2 % norādīja, ka darbinieku skaita izmaiņas nevar prognozēt, jo ir neskaidra ekonomiskās situācijas attīstība valstī, tāpēc darbinieku skaita izmaiņas būs atkarīgas no darba tirgus pieprasījuma pēc precēm un sniegtajiem pakalpojumiem. (Jāatzīmē, ka lielākais preču un pakalpojumu pieprasījuma samazinājums sagaidāms būvniecības un operāciju ar nekustamo īpašumu nozarēs, savukārt palielinājums - profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu, administratīvo un apkalpojošo dienestu darbības nozarēs.)

Pēc uzņēmumu īpašuma formas darbinieku skaitu vairāk plāno palielināt privātā sektora darba devēji, bet samazināt – sabiedriskā sektora darba devēji. Pēc profesiju pamatgrupām lielākais darbinieku skaita palielinājums plānots pakalpojumu un tirdzniecības darbiniekiem, savukārt samazinājums - kvalificētiem strādniekiem un amatniekiem, kā arī vienkāršās profesijās.

Lielākie darbinieku skaita samazinājumi plānoti tādās profesijās kā, piemēram, mazumtirdzniecības veikala pārdevējs, apkopējs, apsargs, celtnieks, palīgstrādnieks. Savukārt, lielākie darbinieku skaita palielinājumi plānoti mazumtirdzniecības veikala pārdevēja, apkopēja, klientu/pārdošanas konsultanta, veikala kasiera, programmētāja, kravas automobiļa vadītāja profesijā. Vērojama tendence, ka daļa uzņēmumu vienas profesijas pārstāvjus plāno samazināt, bet citi uzņēmumi šīs pašas profesijas pārstāvjus – palielināt. Tas novērojams tādās profesijās, kā mazumtirdzniecības veikala pārdevējs, apkopējs, autobusa vadītājs, kravas automobiļa vadītājs, būvstrādnieks.

Lai noteiktu darba tirgus pieprasījumu, tika aprēķināta starpība starp darba devēju plānotajiem darbinieku skaita palielinājumiem un samazinājumiem, rezultātā tika noskaidrotas 205 pieprasītākās profesijas. Pieprasītāko augstas kvalifikācijas profesiju vidū ir programmētāja, nodaļas vadītāja, tūrisma gida, nekustamā īpašuma aģenta, pamatdarbības struktūrvienības vadītāja mazumtirdzniecībā, pirmsskolas izglītības skolotāja profesija. Pieprasītāko zemas kvalifikācijas profesiju vidū ir krāvējs, dežurants, ceļa strādnieks, apkopējs, biļešu kontrolieris, trauku mazgātājs. Salīdzinot ar NVA 2008.gada sākumā veiktās darba devēju aptaujas rezultātiem, ir samazinājies pieprasījums pēc tādām profesijām kā apsargs, šuvējs un būvniecības nozares speciālists, bet pieprasījums palielinājies pēc traktortehnikas vadītājiem un apdrošināšanas aģentiem.

45% no darba devēju pieprasītākajām profesijām ir augstas kvalifikācijas profesijas, 9% profesiju ir zema kvalifikācija, tāpēc īpaša apmācība tajās nav nepieciešama. Toties 46% pieprasīto profesiju nepieciešams 2. vai 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis, un bezdarbnieku apmācību šīm profesijām var veikt NVA.

Kā zināms, Eiropas Komisija finanšu un ekonomikas krīzes apstākļos ir ieteikusi Eiropas Savienības dalībvalstu nodarbinātības dienestiem apmācību un pārkvalifikācijas jomā pastiprināti pievērsties uzņēmējdarbības apmācībām, tehniskajai izglītībai un dabaszinātnēm, domājot ne tikai par pārkvalifikāciju, bet arī par kvalifikācijas ievērojamu paaugstināšanu. Balstoties uz veiktās darba devēju aptaujas apkopotajiem datiem un izanalizējot situāciju darba tirgū, NVA Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācībai nepieciešamo profesiju (arī sociālo un profesionālo pamatprasmju) saraksta apstiprināšanas komisija sagatavojusi profesionālajai apmācībai nepieciešamo profesiju sarakstu 2009.gadam.


Sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr. 67021808; 67021744
Iveta.Kancena@nva.gov.lv
Dainis.Jukonis@nva.gov.lv