ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
06.06.2020


NVA aicina darba devējus aktīvāk piedāvāt vakances augstas kvalifikācijas speciālistiem

Pēc jaunākajiem datiem NVA reģistrēti 9111 bezdarbnieki ar augstāko izglītību. Visvairāk ir dažādu nozaru inženieru (1850), ekonomistu un finansistu (1522), skolotāju (616), juristu un juristu palīgu (521). NVA ir reģistrējušies daudzi uzņēmējdarbības speciālisti, filologi, grāmatveži, pārtikas un dzērienu tehnologi, psihologi, prečziņi, agronomi, sociologi, ķīmiķi, sabiedrisko attiecību speciālisti, būvdarbu vadītāji, programmētāji, sociālie darbinieki, vēsturnieki, ārsti, politologi, žurnālisti, tulki, sporta treneri u.c. NVA uzskaitē ir ap 2100 bezdarbnieku no valsts pārvaldes iestādēm.

Savukārt NVA datu bāzē 2008.gada 31.decembrī bija reģistrēta 421 darba devēju pieteiktā aktuālā vakance darbiniekiem ar augstāko izglītību. Visvairāk tiek pieprasītas bērnu medmāsas, farmaceiti, skolotāji.

„Sakarā ar štatu samazināšanu vairākos uzņēmumos un iestādēs bez darba palikuši daudzi augsti kvalificēti speciālisti, tāpēc darba devējus, kuri šādus darbiniekus nereti meklē izmantojot paziņu un kolēģu loku vai personāla atlases firmu pakalpojumus, aicinu aktīvāk reģistrēt vakances NVA filiālēs, jo ar mūsu starpniecību šobrīd ir izdevība atrast ļoti labus speciālistus, turklāt bez maksas.” – uzsver Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktore Baiba Paševica.

9% bezdarbnieku ar augstāko izglītību ir vecumā no 20 līdz 24 gadiem, 18% - no 25 līdz 29 gadiem, 12% - no 30 līdz 34 gadiem, 10% - no 35 līdz 39 gadiem, 11% - no 40 līdz 44 gadiem, 12% - no 45 līdz 49 gadiem, 12% - no 50 līdz 54 gadiem, 11% - no 55 līdz 59 gadiem, 4% - 60 un vairāk gadus veci. 64% šīs grupas bezdarbnieku ir sievietes un 36% - vīrieši. 38% augstāko izglītību ieguvuši līdz 1991.gadam, 62% augstāko izglītību ieguvuši laikā no 1991. līdz 2008.gadam.

B.Paševica: „Lai motivētu un palīdzētu bezdarbniekiem ar augstāko izglītību, Aģentūra esošā finansējuma iespēju robežās piedāvā visai plašu bezmaksas pakalpojumu klāstu: karjeras konsultantu un psihologu konsultācijas, Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus, Neformālo izglītību, kas ietver mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošu sociālo un profesionālo pamata prasmju apguvi, dalību pasākumā „Komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšana” un NVA filiāļu iespēju robežās citus NVA pakalpojumus, ja tie ieinteresē bezdarbnieku ar augstāko izglītību, piemēram, pārkvalificēšanos uz pilnīgi citu, taču darba tirgū pieprasītu profesiju, izmantojot NVA profesionālās apmācības programmas.

NVA ir sagatavojusi jauno CV/Vakanču portālu, kas paredz visplašāko vakanču datu bāzi, aptverot visus Latvijas rajonus un iespēju ikvienam darba meklētājam izveidot savu profilu CV publicēšanai. Portāls vistiešākajā veidā paredz NVA misijas realizēšanu elektroniskā vidē – būt par partneri darba devējiem un darba ņēmējiem, veicinot bezdarba samazināšanu un nodarbinātības situācijas uzlabošanu valstī. Šāds CV/Vakanču portāls plašākai sabiedrībai ir pieejams NVA mājas lapā (www.nva.gov.lv).

Pieejami Darba informācijas kabineta konsultantu un Eiropas valstu nodarbinātības dienestu (EURES) konsultantu pakalpojumi, NVA reģistrēto vakanču datu bāze, kā arī EURES datu bāze, kas aptver visas Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstu augsti kvalificēto speciālistu pieprasījumu.

Pamatojoties uz noslēgtajiem sadarbības līgumiem ar Personāla atlases firmām par bezatlīdzības rakstura sadarbību, NVA arī tādā veidā cenšas piedāvāt piemērotas vakances augsti kvalificētam bezdarbniekam vai darba meklētājam.

Augsti kvalificētie bezdarbnieki lielākoties ir sociāli aktīvi cilvēki, kuru zināšanas, kvalifikācija un darba pieredze palīdz ātrāk pārvarēt radušos bezdarba situāciju, rast jaunu darbu un jaunas iespējas.”


NVA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr.67021744; 67021808
Iveta.Kancena@nva.gov.lv
Dainis.Jukonis@nva.gov.lv