ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
04.07.2020


NVA informē Saeimu par reģistrētā bezdarba situāciju

20.janvārī Nodarbinātības valsts aģentūras(NVA) direktore Baiba Paševica un NVA direktores vietniece nodarbinātības politikas jautājumos Vija Račinska apmeklēja Saeimu, kur tikās ar Sociālo un darbu lietu komisijas Nodarbinātības apakškomisijas deputātiem. Tika apspriesta situācija nodarbinātības jomā valstī, pieaugošais bezdarbs un NVA darbība pašreizējos ekonomiskajos apstākļos.

NVA direktore informēja deputātus, ka reģistrētais bezdarba līmenis 2008.gada 31.decembrī valstī bija 7,0%, taču pēc operatīvajiem datiem uz šā gada 19.janvāri tas pieaudzis jau līdz 7,6%. Salīdzinot ar 2008.gada janvāri bezdarba līmenis valstī palielinājies par 2,0%. Lai gan augstākais bezdarba līmenis joprojām ir Latgales reģionā (10,8%), lielākais reģistrētā bezdarba pieaugums bija vērojams Dobeles un Liepājas rajonos, kur tas pieauga par 1,9%, par 1,8% bezdarba līmenis palielinājies Limbažu rajonā. Bezdarbs valstī sasniedzis 2005.gada rādītājus, kad tā līmenis bija 7,4%, bet NVA tika reģistrēti 78482 bezdarbnieki. 2008.gada decembra beigās NVA uzskaitē bija 76435 bezdarbnieki.

Saskaņā ar darba devēju NVA iesniegtajām prognozēm par darba vietu samazinājumu un palielinājumu, 2008.gadā kopējais darba vietu samazinājums bija 10174 darba vietas, savukārt palielinājums – 10002. 2009.gada janvārim darba devēji prognozē 2196 darba vietu samazinājumu un tikai 253 darba vietu palielinājumu.

Joprojām samazinās darba devēju pieteikto vakanču skaits. Ja 2007.gada 31.decembrī NVA datu bāzē bija reģistrētas 18147 vakances, tad 2008.gada 31.decembrī – 3205. Visvairāk pieprasīti mazumtirdzniecības veikala pārdevēji (194), šuvēji (104), gāzmetinātāji (88), pavāri (82), frizieri (79), kuģu remontatslēdznieki (78).

Sadalījumā pēc bezdarbnieku iepriekšējās nodarbošanās NVA uzskaitē visvairāk decembra beigās bija reģistrēti palīgstrādnieki (5473), mazumtirdzniecības veikalu pārdevēji (4161), apkopēji (2067), automobiļa vadītāji (1854), celtnieki (1569), pavāri (1236), kokapstrādes operatori (970), sētnieki (825), šuvēji (809).

2008.gadā pastāvīgā darba iekārtojās 54188 NVA reģistrētie bezdarbnieki.

Lai atbalstītu darbu zaudējušos cilvēkus un palīdzētu viņiem pēc iespējas ātrāk atgriezties darba tirgū, NVA piedāvā plašu pakalpojumu klāstu - gan karjeras konsultantu un psihologu palīdzību, gan NVA, gan Eiropas valstu nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) vakanču datu bāzes, gan konkurētspējas paaugstināšanas un pārkvalifikācijas iespējas, gan profesionālo un neformālo apmācību, kā arī citus aktīvos nodarbinātības pasākumus. Piemēram, 2008.gadā tika sniegtas 67939 karjeras konsultācijas, 17338 bezdarbnieki un darba meklētāji tika iesaistīti pasākumos konkurētspējas paaugstināšanai, 6486 – neformālajā apmācībā (mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstoša sistematizēta sociālo un profesionālo pamata prasmju apguve), 2093 bezdarbnieku – profesionālajā apmācībā, 9983 bezdarbnieki strādāja algotos pagaidu darbus, savukārt pasākumu noteiktām personu grupām ietvaros valsts līdzfinansētajās darba vietās tika nodarbināti 1136 bezdarbnieki, „Darba izmēģinājumos” bija iesaistīti 550 bezdarbnieki, NVA īstenotajā jaunajā pasākumā komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai – 93, profesionālajā apmācībā pie darba devēja – 78 bezdarbnieki.

2008.gadā ir pieaudzis Eiropas valstu nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) konsultāciju skaits Latvijā: ja 2007.gadā EURES konsultanti par darba iespējām Eiropā sniedza 5622 konsultācijas, tad 2008.gadā – 8875.

NVA direktore norādīja uz Eiropas Komisijas izstrādātā krīzes pārvarēšanas plāna ieteikumiem bezdarba jomā: EK iesaka pagarināt bezdarbnieka pabalsta izmaksas termiņu, apmācīt un pārkvalificēt bezdarbniekus, īpašu atbalstu sniedzot mazāk kvalificētajiem iedzīvotājiem, kā arī stiprināt nodarbinātības dienestus.

Par NVA 2009.gada plāniem B.Paševica turpinās informēt Saeimas Nodarbinātības apakškomisijas pārstāvjus arī nākamo otrdienu, 27.janvārī.