ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
04.07.2020


LM: 2009.gadā reģistrētā bezdarba līmenis var pieaugt līdz 12%

Labklājības ministrija (LM) prognozē, ka reģistrētā bezdarba līmenis 2009.gadā sasniegs 12%, bet 2010.gadā tas varētu samazināties līdz aptuveni 10%. Ministrija norāda, ka reģistrētā bezdarba situācijas attīstība ir atkarīga no tā, cik veiksmīgi tiks veikta makroekonomiskās situācijas stabilizēšana, kā tiks īstenots uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāns un cik jaunu darbavietu uzņēmēji spēs radīt, kā arī no tā, kā tālāk attīstīsies pasaules finanšu krīze un ekonomiskā situācijā citās valstīs, kā un cik efektīvi tiks izmantoti struktūrfondu līdzekļi un starptautisko finanšu institūciju izsniegtais aizdevums tautsaimniecības attīstības stabilizācijai.

Vakanču, bezdarba un citi rādītāji liecina, ka 2009. gadā lielāko bezdarba līmeņa pieaugumu piedzīvos tieši mazāk kvalificēto darbinieku segments, tādēļ LM uzsver konkurētspējas paaugstināšanas, kvalifikācijas paaugstināšanas un pārkvalifikācijas pasākumu nozīmīgumu, kurus šogad turpinās sniegt Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA), izmantojot arī Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu. NVA piedāvā arī pasākumus, kas vērsti uz komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanu, kas pašreiz ir vairāk domāti bezdarbniekiem ar augstāko izglītību, kuru skaits pēdējo mēnešu laikā arī ir pieaudzis.

Jāatgādina, ka NVA reģistrē jebkuru darbu zaudējušu vai bez darba esošu cilvēku, kurš vēlas atrast darbu neatkarīgi no darba stāža vai nodokļu maksājumiem. Visi NVA pakalpojumi bezdarbniekiem un darba meklētājiem ir bez maksas.