ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
04.06.2020


NVA palīdz bezdarbniekiem uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību

Nodarbinātības valsts aģentūra(NVA) šogad Latgalē un Rīgā īsteno aktīvo nodarbinātības pasākumu, kura mērķis – sniegt bezdarbniekiem palīdzību un atbalstu komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai.

Pasākuma mērķa grupa ir bezdarbnieki, kas
 • ieguvuši profesionālo vai augstāko izglītību uzņēmējdarbības biznesa vadības vai citā tai pielīdzināmā jomā;
 • apguvuši izglītības programmas bezdarbnieku profesionālās apmācības ietvaros, kas nodrošina nepieciešamās zināšanas uzņēmējdarbības jomā;
 • ieguvuši profesionālo vai augstāko izglītību un konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu ietvaros apguvuši neformālās izglītības programmas ar uzņēmējdarbības vadību saistītā jomā.

2008. gadā pasākumā iesaistīti Balvu, Daugavpils, Krāslavas, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes un Rīgas NVA filiālēs reģistrētie bezdarbnieki. Biznesa plānus izstrādāja 70 bezdarbnieki (Krāslavā – 6, Daugavpilī – 14, Balvos – 12, Ludzā – 4, Preiļos – 3, Rēzeknē – 13, Rīgā – 18). 20 labāko biznesa plānu autori (Krāslavā –3, Daugavpilī – 5, Balvos – 4, Ludzā – 1, Rēzeknē – 2, Rīgā – 5) ar valsts atbalstu ir uzsākuši biznesa plānu īstenošanu.

Katra atbalstītā biznesa plāna īstenotājs saņem konsultācijas biznesa plāna īstenošanas pirmajā gadā, dotāciju biznesa plāna realizēšanai (līdz 4000 Ls) un mēneša dotāciju minimālās darba algas apmērā biznesa plāna īstenošanas pirmajos 3 mēnešos.

Atbalstīto komercdarbības vai pašnodarbinātības biznesa plānu jomas:
 • Amatnieku pakalpojumi (skārda izstrādājumi, mēbeļu izgatavošana, trikotāžas izstrādājumi, granīta apstrāde) – 4
 • Foto, reklāmas pakalpojumi – 3
 • Konsultāciju pakalpojumi (komercdarbībā, jaunajiem vecākiem) -2
 • Grāmatvedības pakalpojumi - 2
 • Medicīnas pakalpojumi – 2
 • Kultūras pasākumu organizēšana - 2
 • Frizētavas pakalpojumi – 1
 • Aktīvās atpūtas organizēšana – 1
 • Meža apsaimniekošanas pakalpojumi - 1
 • Automobiļu elektrodiagnostikas pakalpojumi -1
 • Dienas centra bērniem ar īpašām vajadzībām pakalpojumi - 1

Sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr. 67021808; 67021744
Iveta.Kancena@nva.gov.lv
Dainis.Jukonis@nva.gov.lv