ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
04.07.2020


Novembrī bezdarba līmenis Latvijā paaugstinājies līdz 6,1%

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2008.gada novembra beigās bija 6,1%, salīdzinot ar šā gada oktobri tas palielinājies par 0,5 procenta punktiem. Iepriekšējā mēnesī bezdarba līmenis Latvijā bija 5,6%.

Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir palielinājies par 6016 cilvēkiem. Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) uzskaitē 2008.gada novembra sākumā bija 61049, bet novembra beigās – 67065 bezdarbnieki.

Bezdarbnieku statuss novembrī tika piešķirts 13053 personām, tas ir par 1005 cilvēkiem vairāk nekā oktobrī.
Novembrī 2403 bezdarbnieki iekārtojās pastāvīgā darbā.

Bezdarbnieka statusu 2008.gada novembrī zaudēja 7120 cilvēki, tas ir, par 1611 cilvēkiem mazāk nekā iepriekšējā mēnesī. 3897 personas zaudēja bezdarbnieku statusu, jo bez attaisnojoša iemesla nepildīja bezdarbnieka pienākumus.

Novembrī Latvijā bezdarba līmenis samazinājies 1, bet palielinājies 32 rajonos un republikas nozīmes pilsētās. Zemākais bezdarba līmenis oktobrī reģistrēts: Tukuma rajonā – 3,9 %, Valmieras rajonā – 5,0%, Limbažu rajonā – 5,1%, Talsu rajonā – 5,2%, Ventspils rajonā – 5,2%, Jelgavas rajonā – 5,5%, Rīgas rajonā – 5,7%, Saldus rajonā – 5,9%, Madonas rajonā – 6,5%, Cēsu rajonā – 6,6%, Bauskas rajonā – 6,8%, Aizkraukles rajonā – 6,9%, Liepājas rajonā – 6,9%, Valkas rajonā – 7,0%.

Republikas nozīmes pilsētās bezdarba līmenis novembrī bija: Rīgā - 4,6%, Jelgavā – 4,7%, Jūrmalā – 4,8%, Ventspilī – 5,3%, Daugavpilī – 5,4%, Liepājā – 6,8%, Rēzeknē - 10,6%.

Augstākais bezdarba līmenis 2008. gada novembrī reģistrēts: Rēzeknes rajonā – 17,0%, Ludzas rajonā – 13,9%, Preiļu rajonā – 12,6%, Balvu rajonā – 12,3%, Krāslavas rajonā – 10,2%, Dobeles rajonā – 9,1% Kuldīgas rajonā– 8,4%, Daugavpils rajonā – 7,8%.

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktore Baiba Paševica: „Pēc teritoriālā pārklājuma Latvijā vērojama tendence bezdarba līmenim palielināties arī tajos rajonos, kur līdz šim tas bija zems, piemēram, Dobeles un Kuldīgas rajonā. Arī novembrī, bezdarba līmenim pakāpeniski pieaugot, samazinās darba devēju piedāvāto vakanču skaits. Novembra beigās mūsu datu bāzē bija aktuālas 5337 reģistrētās brīvās darba vietas, tas ir par 1425 vakancēm mazāk nekā oktobrī. Lai veicinātu darbu zaudējušo cilvēku iespējami ātrāku atgriešanos darba tirgū, NVA turpina iesaistīt bezdarbniekus dažādos nodarbinātības pasākumos. Piemēram, novembrī 8059 bezdarbnieki un darba meklētāji ar NVA palīdzību paaugstināja savu profesionālo konkurētspēju.”

2008.gada novembrī Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos dalību uzsāka 9042 bezdarbnieki.


Sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr. 67021808; 67021744
Iveta.Kancena@nva.gov.lv
Dainis.Jukonis@nva.gov.lv