ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
04.06.2020


Oktobrī bezdarba līmenis Latvijā bija 5,6%

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2008.gada oktobra beigās bija 5,6%, salīdzinot ar šā gada septembri tas palielinājies par 0,3 procenta punktiem. Iepriekšējā mēnesī bezdarba līmenis Latvijā bija 5,3%.

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktore Baiba Paševica: „Pēdējā mēneša laikā bezdarba līmenis valstī ir palielinājies un NVA prognozē, ka tas pakāpeniski turpinās pieaugt. Tajā pašā laikā vēlos uzsvērt, ka NVA nav izteikusi prognozi par ļoti būtisku bezdarba līmeņa palielināšanos un neprognozē, ka līdz gada beigām bezdarba līmenis varētu sasniegt divciparu skaitli!” Ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situāciju valstī un pasaulē kopumā, 5,6% reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā nav destabilizējošs.

Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir palielinājies par 3405 cilvēkiem. Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) uzskaitē 2008.gada oktobra sākumā bija 57644, bet oktobra beigās – 61049 bezdarbnieki.

Bezdarbnieku statuss oktobrī tika piešķirts 12048 personām, tas ir par 2062 cilvēkiem vairāk nekā septembrī.
Oktobrī 3193 bezdarbnieki iekārtojās pastāvīgā darbā.

Bezdarbnieka statusu 2008.gada oktobrī zaudēja 8731 cilvēks, tas ir, par 5 cilvēkiem mazāk nekā iepriekšējā mēnesī. 4615 personas zaudēja bezdarbnieku statusu, jo bez attaisnojoša iemesla nepildīja bezdarbnieka pienākumus.
Oktobrī Latvijā bezdarba līmenis samazinājies 2, palicis nemainīgs 1, bet palielinājies 30 rajonos un republikas nozīmes pilsētās. Zemākais bezdarba līmenis oktobrī reģistrēts: Tukuma rajonā – 3,5 %, Valmieras rajonā – 4,3%, Ventspils rajonā – 4,5%, Limbažu rajonā – 4,6%, Talsu rajonā – 4,9%, Rīgas rajonā – 5,0%, Jelgavas rajonā – 5,1%, Saldus rajonā – 5,5%, Cēsu rajonā – 5,6%, Ogres rajonā – 5,7%, Madonas rajonā – 5,9%, Aizkraukles rajonā – 6,0%, Bauskas rajonā – 6,0%, Valkas rajonā – 6,3%, Liepājas rajonā – 6,4%, Jēkabpils rajonā – 6,5%, Gulbenes rajonā – 6,9%, Alūksnes rajonā – 7,1%, Kuldīgas rajonā– 7,6%

Republikas nozīmes pilsētās bezdarba līmenis oktobrī bija: Jelgavā – 4,1%, Rīgā - 4,2%, Jūrmalā – 4,3%, Ventspilī – 4,5%, Daugavpilī – 4,8%, Liepājā – 6,1%, Rēzeknē - 9,6%.

Augstākais bezdarba līmenis 2008. gada oktobrī reģistrēts: Rēzeknes rajonā – 16,6%, Ludzas rajonā – 14,2%, Preiļu rajonā – 11,9%, Balvu rajonā – 11,7%, Krāslavas rajonā – 10,0%, Daugavpils rajonā – 7,4%.
2008.gada oktobrī Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos no jauna iesaistīti 9562 bezdarbnieki.

Oktobra beigās NVA bija aktuālas 6762 (iepriekšējā mēnesī - 8304) reģistrētās brīvās darba vietas. „NVA uzmanīgi seko līdzi brīvo darba vietu skaita izmaiņām, jo vakanču samazinājums pēdējā mēneša laikā par 18% liecina, ka valstī samazinās darba vietu skaits un darba meklētājiem ir grūtāk atrast darbu,” norāda B.Paševica. Tamdēļ NVA aicina darba devējus aktīvāk informēt NVA par brīvajām darba vietām savā uzņēmumā. Arī darbinieki visās NVA filiālēs arvien biežāk uzrunās ikvienu darba devēju attiecīgajā rajonā vai pagastā, lai gūtu informāciju par brīvajām un NVA klientiem pieejamajām vakancēm.

Sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr. 67021808; 67021744
Iveta.Kancena@nva.gov.lv