ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
13.07.2020


NVA saņem Efektīvas pārvaldības gada balvu

31. oktobrī Latvijas darba devēju konfederācijas un Valsts kancelejas organizētajā „Efektīvas pārvaldības un partnerības forumā” Nodarbinātības valsts aģentūrai (NVA) tika pasniegta Efektīvas pārvaldības gada balva, kuras mērķis - apzināt labas pārvaldības piemērus, izvērtējot darbības efektivitātes rezultātus un to ietekmi uz organizācijas attīstību. NVA šis nozīmīgais apbalvojums piešķirts par karjeras pakalpojumu sniegšanu bezdarbniekiem, darba meklētājiem un citām bezdarba riskam pakļautām personām.

Saņemot apbalvojumu, NVA direktore B.Paševica teica: „Efektīva pārvaldība un partnerība cieši sasaucas ar Nodarbinātības valsts aģentūras misiju. Aģentūra tiecas uz efektīvu un uz klientiem orientētu valsts institūciju. Mēs esam vērsti uz attīstību, nodrošinot profesionālu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu. Jau gadu un divus mēnešus NVA struktūrā sekmīgi darbojas jaunizveidotais Karjeras pakalpojumu departaments un visās NVA filiālēs integrēti 60 karjeras konsultanti. Karjeras konsultanti nodrošina karjeras pakalpojumu sniegšanu gan bezdarbniekiem un darba meklētājiem, gan skolniekiem, gan citām ieinteresētām personām. Patiesībā, NVA klients šodien var būt ikviens Latvijas iedzīvotājs.”

NVA direktore norādīja, ka ir palielinājies karjeras konsultācijas saņēmušo cilvēku skaits, pieaudzis arī apkalpoto bezdarba riskam pakļauto personu īpatsvars. Šajā gadā karjeras konsultācijas jau ir saņēmuši 47 694 personas, t.sk. 55% jeb 26367 NVA reģistrētie bezdarbnieki un darba meklētāji un 21327 (45%) citi interesenti.

Efektīvas pārvaldības gada balva – bronzas lauvas statuja tiek pasniegta labākajiem labas pārvaldības un korporatīvās pārvaldības piemēriem trijās kategorijās. Nodarbinātības valsts aģentūrai balva piešķirta valsts pārvaldes iestāžu kategorijā, savukārt uzņēmumu kategorijā balvu saņēma VAS Latvijas Dzelzceļš, bet pašvaldību kategorijā - Valmieras pilsētas dome.

Sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr. 67021808; 67021744
Iveta.Kancena@nva.gov.lv
Dainis.Jukonis@nva.gov.lv