ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
04.06.2020


Nodarbinātības valsts aģentūru apmeklē Melnkalnes delegācija

No 27. līdz 29. oktobrim Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) savas vizītes Latvijā ietvaros apmeklē Melnkalnes Republikas Veselības, darba un sociālās labklājības ministrijas, Nodarbinātības aģentūras un Statistikas institūta vadības delegācija, lai apspriestu turpmāko sadarbību, informācijas un pieredzes apmaiņu. Šo darba tikšanos organizē vizītes eksperts Latvijas Universitātes asociētais profesors M. Hazans.

27. oktobrī NVA direktores vietniece nodarbinātības politikas jautājumos Vija Račinska Melnkalnes kolēģus iepazīstināja ar situāciju Latvijas darba tirgū un NVA darbību. Tika stāstīts arī par nodarbinātības statistikas datu apkopošanu un NVA sadarbību ar Centrālo statistikas pārvaldi.

28. oktobrī Melnkalnes Republikas Veselības, darba un sociālās labklājības ministrijas, Nodarbinātības aģentūras un Statistikas institūta vadības pārstāvji tiks informēti par NVA sadarbību ar darba devējiem, izsludinot vakances un piemeklējot nepieciešamos darbiniekus, organizējot darba intervijas, apmācot bezdarbniekus pēc darba devēju pieprasījuma, darba devējiem piedaloties profesionālās apmācības grupu veidošanā, apmācību noslēguma eksāmenos, prakses organizēšanā utt. NVA pārstāvji informēs arī par aktīvo nodarbinātības un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanu un īstenošanu, kā arī par bezdarbnieku un darba meklētāju konsultēšanu.

Melnkalnes delegācijas vizītes trešajā dienā uzmanība tiks pievērsta NVA karjeras pakalpojumiem, komersantu, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus, licencēšanai un uzraudzībai, Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) pakalpojumiem, kā arī ārvalstnieku nodarbināšanas jautājumiem.

Sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr. 67021808; 67021744
Iveta.Kancena@nva.gov.lv
Dainis.Jukonis@nva.gov.lv