ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
02.06.2020


NVA direktore informē LPS par sadarbības iespējām

14. oktobrī Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktore Baiba Paševica Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē apsprieda NVA un pašvaldību līdzšinējo sadarbību, kā arī informēja par turpmākās sadarbības iespējām, pašvaldībām iesaistoties NVA organizētajos aktīvās nodarbinātības pasākumos un Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētajos projektos.

NVA direktore secināja, ka šogad pašvaldības aktīvi piedalījās NVA pasākumos, piemēram, algotajos pagaidu darbos šogad pašvaldībās tika iesaistīti jau 5385 bezdarbnieki, savukārt nodarbinātības pasākumā vasaras brīvlaikā no vairāk nekā 11222 nodarbinātajiem skolēniem 3679 skolēni bija nodarbināti 92 pašvaldību iestādēs un uzņēmumos visā Latvijā. Tāpat katru mēnesi pašvaldības (domes un padomes) saņem aktuālo informāciju par bezdarba rādītājiem un NVA reģistrētajām vakancēm.

Ar vietējām pašvaldībām aktīvi sadarbojas NVA filiāļu darbinieki, piedaloties pašvaldību rīkotajos informatīvajos pasākumos, regulāri sniedzot pieprasīto informāciju, kas pašvaldībām nepieciešama, lai izstrādātu un realizētu projektus nodarbinātības un darba tirgus izpētes jomā. Kā aktīvākās sadarbības partneres B. Paševica minēja Liepājas un Valmieras pilsētas domi.

Turpmākajā sadarbībā ar pašvaldībām NVA īpašu uzmanību pievērsīs informēšanai par iespējām piedalīties ESF līdzfinansētajos projektos, kuru mērķis ir nodarbinātības veicināšana un pašnodarbinātības uzsākšana.

Savukārt Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjus interesēja pašreizējā bezdarba situācija Latvijā un NVA plānotie aktīvās nodarbinātības pasākumi 2009. gadā, kuros pašvaldības varētu aktīvi iesaistīties.

Sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr. 67021808; 67021744
Iveta.Kancena@nva.gov.lv