ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
06.06.2020


Septembrī bezdarba līmenis Latvijā bija 5,3%

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2008.gada septembra beigās bija 5,3%, salīdzinot ar šā gada augustu tas palielinājies par 0,1 procenta punktu. Iepriekšējā mēnesī bezdarba līmenis Latvijā bija 5,2%.

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktore Baiba Paševica: „ Bezdarba līmenis valstī nav palielinājies lēcienveidīgi, bet gan pakāpeniski, kopš jūnija pieaugot par 0,1 procenta punktu mēnesī. NVA jau jūlijā prognozēja, ka līdz ar ekonomisko lejupslīdi bezdarbs un reģistrēto bezdarbnieku skaits valstī palielināsies, tāpēc šodien būtiski pieaudzis sabiedrības pieprasījums pēc NVA sniegtajiem pakalpojumiem”.

Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir palielinājies par 1311 cilvēkiem. Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) uzskaitē 2008.gada septembra sākumā bija 56 333, bet septembra beigās – 57644 bezdarbnieki.

Bezdarbnieku statuss septembrī tika piešķirts 9986 personām, tas ir par 1908 cilvēkiem vairāk nekā augustā.
Septembrī 3744 bezdarbnieki iekārtojās pastāvīgā darbā.

Bezdarbnieka statusu 2008.gada septembrī zaudēja 8736 cilvēki, tas ir, par 1479 cilvēkiem vairāk nekā iepriekšējā mēnesī. 4013 personas zaudēja bezdarbnieku statusu, jo bez attaisnojoša iemesla nepildīja bezdarbnieka pienākumus.

Septembrī Latvijā bezdarba līmenis samazinājies 7, palicis nemainīgs 7, bet palielinājies 19 rajonos un republikas nozīmes pilsētās. Zemākais bezdarba līmenis septembrī reģistrēts: Tukuma rajonā – 3,2 %, Valmieras rajonā – 3,8%, Ventspils rajonā – 4,3%, Limbažu rajonā – 4,5%, Jelgavas rajonā – 4,7%, Rīgas rajonā – 4,7%, Talsu rajonā – 4,8%, Cēsu rajonā – 5,0%, Bauskas rajonā – 5,4%, Ogres rajonā – 5,5%, Saldus rajonā – 5,5%, Aizkraukles rajonā – 5,6%, Madonas rajonā – 5,6%, Valkas rajonā – 6,0%, Jēkabpils rajonā – 6,1%, Liepājas rajonā – 6,2%, Alūksnes rajonā – 6,6%, Gulbenes rajonā – 6,7%, Kuldīgas rajonā– 7,4%

Republikas nozīmes pilsētās bezdarba līmenis septembrī bija: Rīgā - 3,8%, Jelgavā – 3,8%, Ventspilī – 4,1%, Jūrmalā – 4,2%, Daugavpilī – 4,5%, Liepājā – 5,7%, Rēzeknē - 9,0%.

Augstākais bezdarba līmenis 2008. gada septembrī reģistrēts: Rēzeknes rajonā – 16,5%, Ludzas rajonā – 14,5%, Preiļu rajonā – 11,4%, Balvu rajonā – 11,2%, Krāslavas rajonā – 10,1%, Daugavpils rajonā – 7,3%.

2008.gada septembrī Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos iesaistīti 6314 bezdarbnieki.

Vienlaicīgi septembra beigās NVA bija aktuālas 8304 (iepriekšējā mēnesī - 11001) reģistrētās brīvās darba vietas.

B. Paševica: „Kā liecina šā brīža statistikas dati, reģistrēto bezdarbnieku vidū visvairāk ir bijušo pārdevēju un mazumtirdzniecības darbinieku, kā arī nedaudz pieaug celtniecības un nekustamo īpašumu jomas darbinieku skaits. Šogad palielinājies arī to bezdarbnieku skaits, kuriem ir augstākā izglītība. Jāteic, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi NVA reģistrēto brīvo darba vietu skaits samazinājies par 2697 vakancēm, kas liecina arī par darba piedāvājumu kritumu darba tirgū. Tāpēc Nodarbinātības valsts aģentūra ikvienu darba devēju aicina informēt NVA filiāles par brīvajām darba vietām savā uzņēmumā vai iestādē».


Sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr. 67021808; 67021744
Iveta.Kancena@nva.gov.lv
Dainis.Jukonis@nva.gov.lv