ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
06.06.2020


Apkopoti skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma rezultāti

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Karjeras pakalpojumu departaments apkopoja 2008. gada nodarbinātības pasākuma vasaras brīvlaikā rezultātus. Šādu pasākumu NVA rīko jau piekto gadu. Šovasar skolēni strādāja no 2. jūnija līdz 29. augustam. Atgādināsim, ka šogad NVA filiāles reģistrēja un darbā pie darba devējiem norīkoja skolēnus vecumā no 15 gadiem, savukārt trīspadsmit un četrpadsmitgadīgie bērni tika reģistrēti un nodarbināti pašvaldībās, to organizācijās un iestādēs, kas bija pieteikušās dalībai skolēnu nodarbinātības pasākumā.

2008. gada vasarā kopumā valstī pasākuma ietvaros strādāja 11 222 skolēni (7543 skolēni vecumā no 15 gadiem un 3679 trīspadsmit un četrpadsmitgadīgie bērni, to skaitā 173 skolēni ar īpašām vajadzībām). Salīdzinājumam: 2004. gadā ar NVA starpniecību bija nodarbināti 3225, 2005. – 9198, 2006. – 11552, 2007. – 7781 skolnieks.

Rīgā un Pierīgas statistiskajā reģionā pasākuma ietvaros strādāja 3559, Latgales reģionā – 2591, Kurzemes reģionā – 2032, Zemgales reģionā 1590 un Vidzemes reģionā – 1450 skolēni. Visvairāk vasaras periodā nodarbināto skolnieku bija Rīgā, Jūrmalā un Rīgas rajonā – 2891, Liepājā un Liepājas rajonā – 840, Daugavpilī un Daugavpils rajonā– 828, Rēzeknē un Rēzeknes rajonā – 643, Ventspilī un Ventspils rajonā – 432, Jēkabpils un Jēkabpils rajonā – 431, Preiļos un Preiļu rajonā – 404 skolēni.

Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā ir ļoti populārs ne tikai skolēnu, bet arī darba devēju vidū. 2008. gada vasarā darba devēji skolēniem bija pieteikuši 12 117 darba vietas. Visvairāk skolēnu nodarbināja SIA „Maxima Latvija” (674), Rīgas Domes Izglītības, jaunatnes un sporta departaments (508), Daugavpils izglītības pārvalde (300), P/A „Liepājas nodarbinātības projekti” (231), VAS „Latvijas pasts” (228), Jēkabpils pilsētas pašvaldība (160), SIA „Plus Punkts” (144), A/S „Liepājas metalurgs” (108), Daugavpils reģionālā slimnīca (105).

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, NVA apkopoja skolēnu un darba devēju viedokļus un ieteikumus par pasākuma norisi, tā, piemēram, skolēni vēlas strādāt vairāk nekā vienu mēnesi, grib strādāt augstāk kvalificētu darbu un saņemt lielāku atalgojumu. Savukārt darba devēji izteica ierosinājumu 13 un 14 gadus vecos skolēnus nodarbināt ne tikai pašvaldībās un to iestādēs, bet arī privātajā sektorā, ātrāk izsludināt darba devēju pieteikšanos dalībai pasākumā un noteikt ilgāku pieteikšanās laiku, samazināt aizpildāmās dokumentācijas klāstu un palielināt valsts finansējumu.

NVA Karjeras pakalpojumu departaments apkopoja pasākuma efektivitāti:
  • Skolēni lietderīgi pavada savu brīvo laiku;
  • Skolēni iemācās veidot likumīgas darba attiecības jau pašos pirmsākumos;
  • Skolēni patstāvīgi nopelna algu un iegūst dažādas noderīgas prasmes un iemaņas, kas noderēs turpmākajai darba dzīvei;
  • Skolēnu ieguldījums pašvaldības labiekārtošanā veicina vēlmi saglabāt koptu apkārtni arī turpmāk;
  • Skolēniem veidojas izpratne par to, kas ir darbs (iemācās nevis vienkārši saņemt naudu, bet to nopelnīt strādājot);
  • Labs karjeras veidošanas sākums (daudzi skolēni pēc mācību beigšanas atgriežas patstāvīgā darbā tajā pašā vietā, kur strādājuši vasaras brīvlaikā);
  • Drošs darbs: pirms dalības pasākumā tiek izvērtēts, vai darba devēja piedāvātā darba vieta atbilst darba drošības noteikumiem.


Informācijai: Iespēja vasaras brīvlaikā strādāt algotu darbu tika piedāvāta bērniem un jauniešiem vecumā no 13 gadiem, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālajās vai profesionālajās izglītības iestādēs, t.sk. skolēniem ar speciālām vajadzībām. Skolēnu ar speciālām vajadzībām iesaistīja pasākumā, ja darba vietai jau bija nepieciešamais papildu pielāgojums.

Skolēnu vasaras darba atalgojums:
13 – 14 gadīgam skolēnam darba alga mēnesī 50% apmērā no minimālās darba algas (80 Ls) (pirms nodokļu nomaksas) par darba laiku ne ilgāku par četrām stundām dienā un ne vairāk par 20 stundām nedēļā (atbilstoši Darba likuma 132.pantam);
skolēnam no 15 gadiem darba alga mēnesī minimālās darba algas apmērā (160 Ls) (pirms nodokļu nomaksas) par darba laiku ne ilgāku par septiņām stundām dienā un ne vairāk par 35 stundām nedēļā, ja skolēns turpina iegūt izglītību vidējā, speciālajā vai profesionālajā mācību iestādē un par darba laiku ne ilgāku par četrām stundām dienā un ne vairāk par 20 stundām nedēļā, ja skolēns turpina iegūt pamatizglītību;
darba devējs var apmaksāt citus izdevumus (pusdienas, transportu u.c.).
Viena skolēna vasaras nodarbināšanas laiks pasākuma ietvaros - viens mēnesis. Atsevišķos gadījumos, ja skolēns un darba devējs ir piekritis turpināt piedalīties pasākumā, skolēna nodarbinātību NVA filiāle varēja pagarināt vēl uz vienu mēnesi.


Sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr. 67021808; 67021744
Dainis.Jukonis@nva.gov.lv