ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
14.07.2020


Liepājā un Cēsīs notiks starptautiski Eiropas Darba dienu pasākumi

Septembrī 200 Eiropas pilsētās norisinās ikgadējie Eiropas Darba dienu pasākumi, kurus organizē Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstu nodarbinātības dienesti un atbalsta Eiropas Komisija. Latvijā Eiropas darba dienām veltīti pasākumi notiks Liepājā un Cēsīs.

18.septembrī Liepājā, Latviešu biedrības nama lielajā zālē, no pulkst.12.00 līdz 18.00 Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) un Eiropas valstu nodarbinātības dienestu tīkls (EURES) organizē starptautisku darba gadatirgu „Darbs un karjera 2008” ar Kurzemes reģiona, kā arī Lietuvas darba devēju un mācību iestāžu pārstāvju piedalīšanos. Šāda mēroga starptautisku gadatirgu NVA rīko pirmo reizi. Izstādes apmeklētāji varēs saņemt EURES speciālistu konsultācijas, uzzināt precīzu informāciju par darba iespējām Latvijas un Lietuvas pierobežas rajonos, darba meklētāji gūs iespēju tikties ar dažādu nozaru darba devējiem un, iespējams, sameklēt sev piemērotu darba vietu vai mācību iestādi, kur apgūt vēlamo profesiju. Pasākumā dalībnieku vidū būs metālapstrādes, šūšanas, tirdzniecības, apdrošināšanas un citu nozaru uzņēmumi no Liepājas un Ventspils. Savukārt Lietuvas darba devējus pārstāvēs Lietuvas Darba biržas EURES konsultanti no Klaipēdas un Šauļiem. Par izglītības un studiju iespējām pasākumā varēs uzzināt, apmeklējot Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Liepājas filiāles, RTU profesionālās skolas, Liepājas Tūrisma un tekstila skolas, kā arī citu izglītības iestāžu stendus.

Nodarbinātības valsts aģentūru Liepājas gadatirgū „Darbs un karjera 2008” pārstāvēs NVA Nodarbinātības pakalpojumu un attīstības departamenta direktore Inese Kalvāne, NVA Starptautisko attiecību nodaļas vadītājs Māris Ginters, NVA EURES menedžere Žanna Ribakova un NVA EURES konsultants Kurzemes reģionā Andris Segliņš.


20.septembrī Eiropas darba dienas tiks atzīmētas Cēsīs, Vienības laukumā, kur NVA izveidos „Jauniešu darba klubiņu”, lai Vidzemes reģiona jauniešus un citus interesentus informētu par izglītības, darba, kā arī dažādu jauniešiem saistošu aktivitāšu iespējām Latvijā un Eiropā.


No pulkst.10.00 līdz 16.00 darbosies informatīvā telts, kur būs pieejama informācija par vakancēm, darba un mācību iespējām, kā arī dzīves apstākļiem ES un EEZ dalībvalstīs. Pasākumā piedalīsies un interesentus konsultēs EURES speciālisti no Latvijas, Dānijas, Īrijas, Lielbritānijas un Norvēģijas. „Jauniešu darba klubiņa” apmeklētāji tiks iepazīstināti ar mobilitāti veicinošām ES informācijas tīklu Euroguidance, Europass, Eurodesk pārstāvniecībām Latvijā un to pakalpojumiem.

Pagājušajā gadā Eiropas Darba dienu pasākumus kopumā apmeklēja vairāk nekā 200 000 cilvēku un sekmīgu to norisi nodrošināja 750 EURES konsultanti.

EURES ir Eiropas valstu nodarbinātības dienestu tīkls (EURES) tika izveidots 1993.gadā, aptverot Eiropas Savienības dalībvalstis, kā arī Eiropas Ekonomiskās zonas valstis -Lihtenšteinu, Islandi, Norvēģiju un Šveici. EURES darbību koordinē Eiropas Komisija.

EURES uzdevumi: sniegt informāciju un padomus darba meklētājiem par nodarbinātības iespējām, darba un dzīves apstākļiem ES un EEZ valstīs; palīdzēt darba devējiem atrast nepieciešamos darbiniekus; nodrošināt ar informāciju darba meklētājus un darba devējus pierobežu reģionos. Latvija kļuva par EURES dalībvalsti 2004.gada 1.maijā pēc valsts pievienošanās Eiropas Savienībai.

Euroguidance ir Eiropas valstu centru tīkls, kas apvieno karjeras attīstības atbalsta sistēmas visā Eiropā. Euroguidance tīkls veicina cilvēku mobilitāti, palīdzot karjeras konsultantiem un interesentiem labāk saprast iespējas, kas pieejamas Eiropas pilsoņiem visā Eiropā.

Europass ir vienota saskaņota Eiropas Kopienas sistēma kvalifikāciju un kompetenču pārskatāmībai, kas palīdz skaidrā un viegli saprotamā veidā apliecināt iegūtās prasmes, iemaņas, zināšanas un darba pieredzi. Europass mērķis ir veicināt Eiropas Savienības pilsoņu mobilitāti Eiropā mācību un darba nolūkos.

Eurodesk ir Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkls 29 Eiropas valstīs, kas atbild uz jautājumiem par mācību, darba, ceļojumu, jauniešu aktivitāšu utt. iespējām Eiropā.


Sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr. 67021808; 67021744
Iveta.Kancena@nva.gov.lv
Dainis.Jukonis@nva.gov.lv