ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
05.06.2020


Augustā bezdarba līmenis Latvijā bija 5,2%

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2008.gada augusta beigās bija 5,2%, salīdzinot ar šā gada jūliju tas palielinājies par 0,1 procenta punktu. Iepriekšējā mēnesī bezdarba līmenis Latvijā bija 5,1%.

Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir palielinājies par 897 cilvēkiem. Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) uzskaitē 2008.gada augusta sākumā bija 55 436, bet augusta beigās – 56 333 bezdarbnieki.

Bezdarbnieku statuss augustā tika piešķirts 8078 personām, tas ir par 383 cilvēkiem mazāk nekā jūlijā. Augustā 2869 bezdarbnieki iekārtojās pastāvīgā darbā.

Bezdarbnieka statusu 2008.gada augustā zaudēja 7257 cilvēki, tas ir, par 132 cilvēkiem vairāk nekā iepriekšējā mēnesī. 3620 personas zaudēja bezdarbnieku statusu, jo bez attaisnojoša iemesla nepildīja bezdarbnieka pienākumus.

Augustā Latvijā bezdarba līmenis samazinājies 8, palicis nemainīgs 7, bet palielinājies 18 rajonos un republikas nozīmes pilsētās.

Zemākais bezdarba līmenis augustā reģistrēts: Tukuma rajonā – 3,2 %, Valmieras rajonā – 3,6%, Ventspils rajonā – 4,3%, Limbažu rajonā – 4,4%, Jelgavas rajonā – 4,5%, Rīgas rajonā – 4,6%, Cēsu rajonā – 4,7%, Bauskas rajonā – 5,0%, Talsu rajonā – 5,2%, Ogres rajonā – 5,3%, Aizkraukles rajonā – 5,5%, Saldus rajonā – 5,5%, Madonas rajonā – 5,7%, Valkas rajonā – 5,8%, Jēkabpils rajonā – 6,1%, Liepājas rajonā – 6,3%, Gulbenes rajonā – 6,6%, Alūksnes rajonā – 6,8%, Kuldīgas rajonā– 7,5%.

Republikas nozīmes pilsētās bezdarba līmenis augustā bija: Rīgā - 3,6%, Jelgavā – 3,6%, Ventspilī – 3,9%, Jūrmalā – 4,1%, Daugavpilī – 4,3%, Liepājā – 5,7%, Rēzeknē - 8,6%.

Augstākais bezdarba līmenis 2008. gada augustā reģistrēts: Rēzeknes rajonā – 16,7%, Ludzas rajonā – 14,9%, Preiļu rajonā – 11,4%, Balvu rajonā – 11,2%, Krāslavas rajonā – 10,0%, Daugavpils rajonā – 7,2%.

2008.gada augustā Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos iesaistīti 6529 bezdarbnieki.

Vienlaicīgi augusta beigās NVA bija aktuāla 11001 (iepriekšējā mēnesī - 10 321) reģistrētā brīvā darba vieta.

Sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr. 67021808; 67021744
Iveta.Kancena@nva.gov.lv
Dainis.Jukonis@nva.gov.lv