ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
19.02.2020


Lietuvas un Igaunijas nodarbinātības dienestu vadības vizīte Latvijā

28. un 29. augustā Nodarbinātības valsts aģentūrā viesosies Lietuvas Republikas Darba biržas un Igaunijas Republikas Darba tirgus pārvaldes delegācijas, lai apspriestu Baltijas valstu nodarbinātības dienestu sadarbību darba tirgus attīstībai, kā arī Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) pakalpojumu efektīvu integrēšanu Baltijas valstu nodarbinātības dienestos. 28.augustā plkst.12.00 NVA tiks parakstīti Nodomu protokoli, kas paredz Nodarbinātības valsts aģentūras, Lietuvas Darba biržas un Igaunijas Darba tirgus pārvaldes sadarbību dažādās jomās, tai skaitā darba pieredzes un informācijas apmaiņā, nodarbinātības problēmu risināšanā pierobežu rajonos.

Igaunijas Darba tirgus pārvaldi pārstāvēs ģenerāldirektore Tīna Ormisone, EURES menedžere Marta Traks un Sabiedrisko attiecību konsultants Erko Vanatalu, Lietuvas Darba biržu - Starptautisko attiecību nodaļas vadītāja Monika Višņauskiene un EURES menedžere Agne Kunigoņīte, Latvijas Nodarbinātības valsts aģentūru – direktore Baiba Paševica, direktores vietniece nodarbinātības politikas jautājumos Vija Račinska, EURES menedžere Žanna Ribakova, kā arī NVA departamentu direktori un nodaļu vadītāji.

Vizītes gaitā viesi no Lietuvas un Igaunijas tiks informēti par situāciju Latvijas darba tirgū, NVA darbību, mērķiem un stratēģiju, tiks ziņots par EURES darbības un pakalpojumu attīstības pieredzi katrā no Baltijas valstīm. NVA direktore Baiba Paševica: „Mēs esam ieinteresēti ar Baltijas valstu nodarbinātības dienestiem attīstīt sadarbību informācijas apmaiņai par situāciju darba tirgū, sadarbību ar darba devējiem, bezdarba statistikas datiem, informācijas tehnoloģiju attīstību, sadarbību informācijas apmaiņā un pasākumu īstenošanā pierobežā, kā arī sabiedrības informēšanas jomā.”

29.augustā triju Baltijas kaimiņvalstu nodarbinātības dienestu pārstāvji apmeklēs Liepāju, kur iepazīsies ar NVA Liepājas filiāles darbību, kā arī apmeklēs Liepājas Pašvaldības aģentūru „Nodarbinātības projekti”.


Sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr. 67021808; 67021744
Iveta.Kancena@nva.gov.lv
Dainis.jukonis@nva.gov.lv