ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
19.02.2020


Reģistrētā bezdarba līmenis jūnijā - 4,9%

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2008.gada jūnija beigās bija 4,9%, salīdzinot ar maiju tas palielinājies par 0,1 punktu.


Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir palielinājies par 1799 cilvēkiem. Proti, Nodarbinātības valsts aģentūrā uzskaitē 2008.gada jūnija sākumā bija 52213, jūnija beigās – 54012 bezdarbnieki.


Bezdarbnieku statuss jūnijā tika piešķirts 8350, tas ir par 1273 cilvēkiem vairāk nekā maijā.
Jūnijā 2511 bezdarbnieki iekārtojās pastāvīgā darbā.


Bezdarbnieka statusu 2008.gada jūnijā zaudēja 6617 cilvēki, tas ir, par 1221 cilvēku mazāk nekā iepriekšējā mēnesī. 3408 personas zaudēja bezdarbnieku statusu, jo nepildīja bezdarbnieku pienākumus.


Jūnijā Latvijā bezdarba līmenis samazinājies 5, palicis nemainīgs 6, bet palielinājies 22 rajonos un republikas nozīmes pilsētās.


Zemākais bezdarba līmenis jūnijā reģistrēts: Tukuma rajonā – 3,0 %, Valmieras rajonā – 3,1%, Jelgavas rajonā – 4,2%, Cēsu rajonā – 4,3%, Rīgas rajonā – 4,3%, Ventspils rajonā – 4,6%, Bauskas rajonā – 4,9%, Aizkraukles rajonā – 5,0%, Ogres rajonā – 5,0%, Saldus rajonā – 5,2%, Talsu rajonā – 5,4%, Valkas rajonā – 5,4%, Limbažu rajonā – 5,5%, Madonas rajonā – 5,6%, Jēkabpils rajonā – 6,0%, Liepājas rajonā – 6,2%, Gulbenes rajonā – 6,4%, Alūksnes rajonā – 6,7%, Kuldīgas rajonā– 7,2%.


Republikas nozīmes pilsētās bezdarba līmenis jūnijā bija: Rīgā - 3,3%, Jelgavā – 3,7%, Ventspilī – 3,7%, Jūrmalā – 4,0%, Daugavpilī – 4,3%, Liepājā – 5,4%, Rēzeknē - 8,4%.
Augstākais bezdarba līmenis 2008. gada jūnijā reģistrēts: Rēzeknes rajonā – 17,1%, Ludzas rajonā – 15,0%, Preiļu rajonā – 11,6%, Balvu rajonā – 11,0%, Krāslavas rajonā – 9,8%, Daugavpils rajonā – 7,4%.


2008.gada jūnijā Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) ar valsts atbalstu aktīvajos nodarbinātības pasākumos iesaistīti 6561 bezdarbnieks.


Vienlaicīgi jūnija beigās NVA bija aktuālas 11444 reģistrētās brīvās darba vietas.


Sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr. 67021744; 67021835
Iveta.Kancena@nva.gov.lv
Dainis.Jukonis@nva.gov.lv