ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
20.02.2020


Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumā „Darba izmēģinājumi” strādā 309 bezdarbnieki

No šā gada 1. maija Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) uzsāka īstenot aktīvās nodarbinātības pasākumu bezdarbniekiem „Darba izmēģinājumi” un šo divu mēnešu laikā savas profesionālās intereses un darba iemaņas pie dažādiem darba devējiem visā Latvijā izmēģina 309 bezdarbnieki. Visaktīvāk NVA pasākumā iesaistījušies tieši Latgales reģiona iedzīvotāji.

Tā ar NVA Rēzeknes filiāles atbalstu savas prasmes un dotības pie darba devējiem izmēģina 55 bezdarbnieki, Daugavpilī -29, bet Preiļos 21 bezdarbnieks.

Kurzemes reģionā „darba izmēģinājumos” savas prasme pie darba devēja pārbauda 85 bezdarbnieki, Vidzemē - 58, Zemgalē – 29, bet Rīgas reģionā 21 bezdarbnieks.

Arī no darba devēju puses, piesakoties pasākumam „Darba izmēģinājumi”, vislielākā aktivitāte vērojama Latgales pusē. NVA Krāslavas filiālē 27 darba devēji pieteica 122 darba vietas, Rēzeknes filiālē saņemti 26 darba devēju pieteikumi, kas iecerējuši nodrošināt 73 darba vieta.
Vismazākā aktivitāte bija Bauskas, Ogres filiālē – pieteikumu dalībai pasākumā pieteica tikai 3 darba devēji.

Kā jau NVA iepriekš rakstīja, NVA nodarbinātības pasākumam „Darba izmēģinājumi” īstenošanai pavisam pieteicās 268 darba devēji visā Latvijā. Ņemot vērā, ka „Darba izmēģinājumos” bezdarbnieki varēs izmēģināt savas prasmes un iemaņas visa gada garumā, darba devējs slēdz darba līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūras norīkotu bezdarbnieku jau uz konkrētu norīkojumā norādīto laiku. Attiecīgi uz šo brīdi darba devēji darba izmēģinājumos „pielīguši” 309 bezdarbniekus, bet gada laikā NVA nodarbinātības pasākumā plānots iesaistīt 574 bezdarbniekus.

Jāuzsver, ka pasākuma ietvaros bezdarbniekam ir iespēja praktiski noteikt savu profesionālo piemērotību, strādājot pie viena vai vairākiem darba devējiem vienā, divās vai trijās profesijās – katrā ne mazāk kā vienu mēnesi. Tādejādi bezdarbnieks praktiskā veidā var noteikt savu profesionālo piemērotību un izvēlēties apgūšanai sev visvairāk piemēroto profesiju, kā arī iegūt nepieciešamās prasmes un iemaņas, lai iekārtotos patstāvīgā darbā.

Pirms pasākuma uzsākšanas NVA veica aptauju bezdarbnieku vidū par vēlamākajām profesijām, kurās bezdarbnieks gribēja noteikt savu piemērotību un iegūt nepieciešamās iemaņas. Tā bezdarbnieku profesiju „topā” bija palīgstrādnieks (3515), mazumtirdzniecības veikala pārdevējs (2892), apkopējs (1829), auto vadītājs (1028), grāmatvedis (781), celtnieks (741), pavārs (706), administrators (682). Vismazāk bezdarbnieki vēlējās savas darba prasmes izmēģināt, strādājot par kurinātāju (10), slaucēju (8), jurista palīgu (3), kasieri (3), konditora palīgu un maiznieku (3), pasta šķirotāju (3), bibliotekāru (2) un klientu konsultantu (1).


Sagatavoja:
Iveta Kancēna
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr. 67021744, Mob: 29466959
Iveta.Kancena@nva.gov.lv