ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
05.07.2020


Akcijas „Noroc stereotipus!” rīkotāji izplata pārprastu informāciju par NVA veiktu aptauju

Akcijas „Noroc stereotipus!” rīkotāji – biedrība „Jauniešu konsultācijas” ar SIA „Consensus PR” starpniecību medijiem izplatījuši pārprastu informāciju par Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) veiktu aptauju, līdz ar to kļūdaini informējot sabiedrību, it kā katrs ceturtais bezdarbnieks Latvijā pašreiz būtu ar augstāko izglītību.
Patiesībā NVA veica aptauju pētījumu projekta ietvaros, aptaujājot 800 bezdarbniekus, kas 2003./2004. mācību gadā bija beiguši mācības kādā no izglītības iestādēm un uz 2004. gada 1. oktobri atradās bezdarbnieku uzskaitē kādā no NVA filiālēm.
2004. gada 1. oktobrī bezdarbnieku uzskaitē kopumā bija 92 478 cilvēku. No tiem 1127 bija 2003./2004. gada absolventi, kas bija ieguvuši pamatizglītību, vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību kādā no mācību iestādēm vai pārtraukuši mācības. Un 287 no šiem 1127 bija bezdarbnieki, kas tajā gadā absolvējuši kādu no augstākajām mācību iestādēm, bet līdz 2004. gada 1. oktobrim nebija atraduši sev piemērotu darbu un stājušies bezdarbnieku uzskaitē.
Līdz ar to tikai aptuveni 0,3% no kopējā bezdarbnieku skaita bija cilvēki, kas 2003./2004. gadā bija absolvējuši kādu no augstākajām mācību iestādēm. Un nevis katrs ceturtais, kā kļūdaini minēts „Consensus PR” izplatītajā preses relīzē un tai sekojošajās publikācijās medijos.
NVA mājas lapā www.nva.gov.lv sadaļā „Aktualitātes” ir arī atrodama publikācija „Absolventu – bezdarbnieku aptauja”, kas tika ievietota 2005. gada 26. augustā. Tajā ir sekojoša informācija:
„No visiem 2003./2004.gadā izglītības iestādi pabeigušajiem absolventiem – bezdarbniekiem 16,8% ir ieguvuši pamatizglītību, 28,5% - vispārējo vidējo izglītību, 18,4% - profesionālo izglītību pēc pamatizglītības iegūšanas, 11,5% - profesionālo izglītību pēc vidējās izglītības iegūšanas, 24,8% - augstāko izglītību.”
4. oktobrī Vērmanes dārzā rīkotās simboliskās akcijas „Noroc stereotipus!” rīkotāji vēlējās norādīt, ka jaunieši bieži izvēlas studiju programmas, nevis izvērtējot objektīvo informāciju, bet balstoties uz vienaudžu vidū valdošajiem mītiem un stereotipiem par dažādām profesijām. Akcijas rīkotāji mudināja jauniešus pirms studiju programmu izvēles augstskolā ieklausīties profesionāļu viedokļos.

NVA direktors Ringolds Beinarovičs, komentējot radušos situāciju, teica:

No savas puses es atbalstu jauniešu aktivitātes un saprotu viņu rūpes un ieinteresētību, lai visi augstskolu absolventi atrastu darbu. Tas jau kopumā ir arī mūsu un visas sabiedrības mērķis. Tāpēc no savas puses vēlos šos aktīvos cilvēkus aicināt jebkurā gadījumā uzmanīgi un precīzi interpretēt skaitļus un to kopsakarības. Pretējā gadījumā labi iecerēta akcija sasniedz pavisam citu mērķi, radot sabiedrībā jaunu stereotipu par to, ka augstskolu absolventi nevar atrast darbu – akcijas rīkotāju sniegtajā informācijā reālā situācija pēc būtības skaitliski tika simtkārt sabiezināta. Turklāt medijiem sniegtajā informācija bija teikts, ka tā ir esošā brīža situācija, nevis situācija uz 2004. gada 1. oktobri. Mans vēlējums var būt tikai viens – pirms paziņot it kā šokējošus faktus, ir jāpārliecinās, vai tie patiešām tādi ir.
Radušās situācijas sakarā biedrības „Jauniešu konsultācijas” priekšsēdētājs Jānis Logins piebilda, ka ir pamatots iemesls precizēt akcijas „Noroc stereotipus!” gaitā izskanējušo pārprasto informāciju par NVA veikto aptauju:
Mūsu presei sagatavotajā informācijā NVA veiktās aptaujas dati tika aprakstīti vienkāršotā veidā. Mūsu nodoms nekādā gadījumā nebija izplatīt maldinošu vai kļūdainu informāciju.


Informāciju sagatavoja Ilma Rugāja

NVA Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas p.i.
7021812, 6316636
Ilma.rugaja@nva.lv