ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
23.02.2020


NVA direktore Slovēnijā piedalās ES Nodarbinātības dienestu vadītāju sanāksmē

19.jūnijā Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktore Baiba Paševica piedalās Eiropas Savienības (ES) Nodarbinātības dienestu vadītāju sanāksmē, kas norisinās Slovēnijā, Mariborā no 19. līdz 20. jūnijam.

Nodarbinātības dienestu sanāksmes dienas kārtībā paredzēts diskutēt par nodarbinātības dienestu modernizāciju un attīstību, kā arī izvērtēt Eiropas Nodarbinātības stratēģiju. Tāpat viens no jautājumu blokiem ir nodarbinātības dienestu vadītāju lomas stiprināšana ES nodarbinātības kopēju mērķu sasniegšanā.

B.Paševica piedalīsies diskusiju blokā par publisko nodarbinātības dienestu elastdrošību jeb elastīgas un drošas darba vietas radīšanu. Turpmāk Eiropas, tai skaitā Latvijas nodarbinātības dienesta sniegto pakalpojumu jomā pastiprināta uzmanība tiks pievērsta vienotu elastdrošības principu iedzīvināšanai darba tiesiskajās attiecībās.

Tāpat sanāksmes ietvaros paredzēts skatīt Eiropas rīcības plānu cilvēku ar invaliditāti situācijai Eiropas Savienībā nodarbinātības kontekstā, kā arī iepazīties ar secinājumiem par jauniešu nodarbinātību.

Sanāksmē paredzēts apspriest arī jaunākās Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanas tendences. Otrā semināra dienā ES dalībvalstu nodarbinātības dienestu pārstāvji prezentēs savas valsts jaunākos modernizācijas projektus, kas tiek īstenoti ar ES līdzfinansējumu. Savukārt Vācija iepazīstinās ar Eiropas nodarbinātības dienestu datu bāzi, kurā apkopota ES dalībvalstu, arī Latvijas, informācija par katras valsts nodarbinātības dienestu „labās prakses” piemēriem un pieredzi.

Sagatavoja:
Iveta Kancēna
Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja
Tālr. 67021744, mob: 29466959
Iveta.Kancena@nva.gov.lv