ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
27.02.2020


Nodarbinātības valsts aģentūra rīko semināru par kvalitatīva darbaspēka nodrošinājuma nozīmi reģionu attīstībā

6. un 7. oktobrī Jūrmalā viesnīcas „Lielupe” telpās notiks Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) organizētais seminārs „Kvalitatīvs darbaspēks reģionu attīstībai – vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieguldījums.” Semināra mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību nodarbinātības politikas īstenošanā Latvijā un izstrādāt 2006. gada vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu pamatstruktūru, kopīgi risinot nodarbinātības problēmas Latvijas reģionos.
Semināru atklās Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Agrita Groza un NVA direktors Ringolds Beinarovičs. Semināra darbā piedalīsies NVA izveidotās Darba devēju konsultatīvās padomes pārstāvji, kā arī Latvijas Darba devēju konfederācijas, Labklājības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Investīciju un attīstības aģentūras, Latvijas Universitātes un Pašvaldību savienības pārstāvji.
6. oktobrī plkst. 11.30 sāksies diskusija „Darbaspēks Latvijā – galvenās tendences un problēmas”. Runa būs par izmaiņām nodarbinātības un bezdarba rādītājos, par profesijām, kurās darba devējiem trūkst speciālistu, arī par darbaspēka migrācijas ietekmi uz situāciju Latvijā un citām tēmām.
NVA Stratēģiskās plānošanas un analīzes departamenta direktore Grieta Tentere un Latvijas Pašvaldību savienības padomniece sociālo, veselības un pilsētu pašvaldību jautājumos Silvija Šimfa informēs par Latvijas nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu būtību un par to izstrādes procesu. Latvijas Pašvaldību savienības padomniece vides jautājumos Gunta Lukstiņa informēs par pašvaldību attīstības plāniem. Darba grupas apspriedīs tēmu, kā darba devējus labāk nodrošināt ar atbilstošu darbaspēku.
7. oktobrī NVA Stratēģiskās plānošanas un analīzes departamenta Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja Gita Vītola vadīs 2006. gada nodarbinātības veicināšanas vietējo pasākumu plānu pamatstruktūras izstrādi. NVA Nodarbinātības koordinācijas departamenta direktores Solveigas Rozītes priekšlasījuma tēma būs „Nodarbinātības aktīvie pasākumi – iespēja darba devējiem darbinieku sagatavošanai”. Par NVA pakalpojumiem darba devējiem, par pašreizējo piedāvājumu un attīstības virzieniem runās NVA Stratēģiskās plānošanas un analīzes departamenta direktores vietniece Laura Cunska. Par iespējām piesaistīt darbaspēku no ārzemēm stāstīs NVA Starptautisko attiecību departamenta direktore Guntra Zariņa, bet finansējuma piesaistīšanas iespējas darbaspēka kvalitātes uzlabošanai apspriedīs NVA Eiropas Sociālā fonda departamenta direktore Ilze Latviete un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras speciālists M. Tiknuss. Darba grupas apspriedīs pakalpojumu klāstu, ko darba devēji vēlas saņemt no NVA.
Semināra darba laiks: 6. oktobrī - no plkst. 10 līdz 17, 7. oktobrī - no plkst. 9.30 līdz 15.


Dainis Jukonis,
NVA sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr. 7021744; 6114728
Fakss: 7270253
E-pasts: Dainis.Jukonis@nva.lv