ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
12.07.2020


Reģistrētā bezdarba līmenis maijā palicis nemainīgs - 4,8%

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2008.gada maija beigās bija 4,8%, salīdzinot ar aprīli tas palicis nemainīgs.

Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir samazinājies par 684 cilvēkiem. Proti, Nodarbinātības valsts aģentūrā uzskaitē 2008.gada maija sākumā bija 52897, maija beigās – 52213 bezdarbnieki.

Bezdarbnieku statuss maijā tika piešķirts par 775 cilvēkiem mazāk nekā aprīlī.

Maijā 3049 bezdarbnieki iekārtojās pastāvīgā darbā.

Bezdarbnieka statusu 2008.gada maijā zaudēja 7838 cilvēki, tas ir, par 15 cilvēkiem vairāk nekā iepriekšējā mēnesī. 3894 personas zaudēja bezdarbnieku statusu, jo nepildīja bezdarbnieku pienākumus.

Maijā Latvijā bezdarba līmenis samazinājies 15 rajonos un republikas nozīmes pilsētās. Tajā pašā laikā tas palicis nemainīgs 12, bet palielinājies 6 rajonos un republikas nozīmes pilsētās.

Zemākais bezdarba līmenis maijā reģistrēts: Tukuma rajonā – 3,0%, Valmieras rajonā – 3,0%, Jelgavas rajonā – 4,1%, Cēsu rajonā – 4,1%, Rīgas rajonā – 4,1%, Limbažu rajonā – 4,1%, Ogres rajonā – 4,4%, Talsu rajonā – 4,7%, Bauskas rajonā – 4,9%, Aizkraukles rajonā – 5,1%, Saldus rajonā – 4,8%, Ventspils rajonā – 4,4%, Madonas rajonā – 5,6%, Jēkabpils rajonā – 5,9%, Valkas rajonā – 5,4%, Alūksnes rajonā – 6,4%, Gulbenes rajonā – 6,5%, Liepājas rajonā – 6,0%, Kuldīgas rajonā– 7,0%.

Republikas nozīmes pilsētās bezdarba līmenis maijā bija: Rīgā - 3,1%, Ventspilī – 3,5%, Jelgavā – 3,6%, Jūrmalā – 4,1%, Daugavpilī – 4,3%, Liepājā – 5,1%, Rēzeknē - 8,3%.

Augstākais bezdarba līmenis 2008. gada maijā reģistrēts: Rēzeknes rajonā – 17,0%, Ludzas rajonā – 14,6%, Balvu rajonā – 11,0%, Preiļu rajonā – 11,0%, Krāslavas rajonā – 9,7%, Daugavpils rajonā – 7,7%.

2008.gada maijā Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) ar valsts atbalstu aktīvajos nodarbinātības pasākumos iesaistīti 7082 bezdarbnieki.

Vienlaicīgi maija beigās NVA bija aktuālas 12 517 reģistrētās brīvās darba vietas.

Sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr. 67021744
Iveta.Kancena@nva.gov.lv
Dainis.Jukonis@nva.gov.lv