ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
07.06.2020


NVA konference par ESF atbalstīto nodarbinātības veicināšanas projektu rezultātiem

12.jūnijā, pulkst.10.30, Rīgā, Slokas ielā 1, viesnīcas „Maritim” telpās darbu sāks Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Eiropas Sociālā fonda (ESF) departamenta rīkotā konference „Kad idejas un iespējas tiekas, rodas darbi kopīgam atbalstam” par paveikto nodarbinātības veicināšanā un sociālās atstumtības mazināšanā, īstenojot Eiropas Sociālā fonda atbalstītās aktivitātes 2004.-2006. gada plānošanas periodā.

Konferenci atklās Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Baiba Paševica un Labklājības ministrijas valsts sekretārs Ringolds Beinarovičs. Konferences darbā piedalīsies Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Lauma Grafa, ES struktūrfondu departamenta direktore Elita Milča, NVA direktores vietniece ESF jautājumos Anita Jākobsone, projektu dalībnieki, valsts un pašvaldību institūciju, nevalstisko organizāciju un nozaru asociāciju pārstāvji.

Konferencē tiks apspriests Eiropas Sociālā fonda atbalsts Latvijas ilgtspējīgas nodarbinātības politikas un sociālās iekļautības veicināšanā, Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēto projektu ieguldījums Latvijas sabiedrības labklājībai. Konferences dalībnieki diskutēs par partnerības efektivitāti darba tirgus, nodarbinātības un sociālās iekļaušanas jautājumu risināšanā un par vēlmju un ieceru īstenošanos.

Uz konferenci viesnīcā „Maritim” 12. jūnijā, pulkst.10.30, laipni aicināti plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.

Kā zināms, Nodarbinātības valsts aģentūrā 2004. gada 1. martā tika izveidots Eiropas Sociālā fonda departaments, lai apgūtu Eiropas Sociālā fonda finansējumu cilvēkresursu attīstībai un nodarbinātības veicināšanai Latvijā.

NVA ESF departaments kā otrā līmeņa starpniekinstitūcija:
 • izsludina atklātos konkursus;
 • pieņem projektu pieteikumus;
 • veic pieteikumu administratīvo pārbaudi un iesniedz tos izvērtēšanai un apstiprināšanai Labklājības ministrijā;
 • slēdz līgumus ar finansējuma saņēmējiem par Eiropas Sociālā fonda ietvaros finansējamo projektu īstenošanu;
 • sagatavo kopējo atmaksājamo izdevumu prognozi kārtējam un nākamajam gadam, veic finansējuma saņēmēju iesniegto atmaksas pieprasījumu dokumentu pārbaudes, sagatavo maksājumu pieprasījumus līdzekļu atmaksai un izdevumu deklarācijas iesniegšanai Valsts Kasē;
 • nodrošina projektu īstenošanas uzraudzību;
 • nepieciešamības gadījumā sniedz atbalstu finansējuma saņēmējam iepirkumu procedūru jautājumos;
 • nodrošina finanšu un statistikas informācijas uzkrāšanu par projektu īstenošanu;
 • sagatavo pārskatus par projektu īstenošanas progresu;
 • nodrošina nepamatoti veikto izdevumu atgūšanu, uzskaiti un atmaksāšanu;
 • sadarbībā ar Labklājības ministriju īsteno informācijas un publicitātes pasākumus;
 • pārrauga grantu shēmu un nacionālo programmu ieviešanu.

Sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr. 67021744; 67021835
Iveta.Kancena@nva.gov.lv
Dainis.Jukonis@nva.gov.lv