ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
06.06.2020


Nodarbinātības valsts aģentūras direktore viesojas Liepājā

Lai iepazītos ar situāciju nodarbinātības jomā Liepājas pilsētā un rajonā, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktore B. Paševica un NVA Personāla departamenta direktore Ivonna Deisone vakar, 4. jūnijā, apmeklēja NVA filiāli Liepājā. Vizītes ietvaros B. Paševica tikās ar Liepājas pilsētas Domes priekšsēdētāja vietnieku Gunāru Ansiņu.

Liepājas pilsētas Domē, piedaloties arī Liepājas pilsētas Domes Attīstības pārvaldes ekspertei nodarbinātības jautājumos Aijai Saldoverei un NVA filiāles vadītājai Dacei Baumanei, tika pārrunāti ar nodarbinātību saistīti jautājumi. Tāpat vizītes ietvaros tika izvērtēta NVA un Liepājas pašvaldības līdzšinējā sadarbība NVA organizētajos aktīvās nodarbinātības pasākumos, to skaitā bezdarbnieku un nodarbināto apmācībā. „Partnerība ar Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiāli mums ir ļoti laba,” norādīja Domes priekšsēdētaja vietnieks.

G.Ansiņa kungs klātesošos informēja, ka šogad skolēni izrādījuši ļoti lielu interesi par iespējām piedalīties vasaras nodarbinātības pasākumos. Tā līdz šā gada 2. jūnijam Liepājas pašvaldībā projekta „Skolēnu nodarbinātība vasarā” reģistrējušies 435 skolēni, kas ir krietni lielāks strādāt gribētāju skaits salīdzinājumā ar pašreizējo finansiālo nodrošinājumu darba vietu izveidei. Šobrīd pašvaldības līdzfinansējums piešķirts 72 skolēnu nodarbinātībai, bet Dome radusi iespēju izveidot papildus 144 darba vietas 13 un 14 gadus vecajiem skolēniem. Tāpēc NVA direktore B. Paševica ar pašvaldības pārstāvjiem pārrunāja iespēju rast papildus finansējumu 13 968 Ls apmērā no NVA, un pašvaldība savukārt līdzfinansējumu 4 300 latu apmērā, lai šovasar Liepājā pavisam varētu nodarbināt 216 skolēnus vecumā no 13 līdz 14 gadiem. Jānorāda, ka Liepājas pašvaldība nodrošina arī 30 darba vietas skolēniem vecumā no 15 līdz 18 gadiem.

Tikšanās laikā tika pārrunātas apmācības iespējas tiem a/s „Lauma Lingerie” darbiniekiem, kuriem uzteikts darbs un kuri pēc tikšanās ar NVA filiāles un pašvaldības pārstāvjiem izteikuši vēlmi apgūt datorprasmi 12 stundu apmācību kursos. NVA direktore izvērtēja un konceptuāli atbalstīja Liepājas pašvaldības ierosinājumu, veikt apmācību datorzinībās 80 ´Lauma Lingerie” darbiniekiem ar NVA atbalstu.

Lai arī bezdarba līmenis Liepājā ir nedaudz lielāks (5,1 %), par valstī reģistrēto šā gada aprīlī - 4,8%, bažas rada ražošanas tempu sarukums. "Vērtējot situāciju kopumā, mēs neesam optimistiski, bet ne arī pesimistiski, jo esam panākuši vienošanos par jaunu ražotņu ienākšanu Liepājā" teic Domes priekšsēdētāja vietnieks.

Savukārt B. Paševica klātesošos informēja par NVA plānotajiem pasākumiem nodarbināto apmācībā, uzsverot, ka turpmāk tiks pievērsta uzmanība profesionālās kvalifikācijas celšanas pasākumu pilnveidei un orientācijai uz reālo pieprasījumu darba tirgū.

Šās vizītes ietvaros B. Paševica, I. Deisone, G. Ansiņš, A. Saldovere un D. Baumane apmeklēja pašvaldības aģentūras „Nodarbinātības projekti” mītnes ēku Lazaretes ielā 7, kas atrodas Karaostā. Šajā ēkā ir iecerēts izveidot darba informācijas punktu, kas būs pieejams iedzīvotājiem. Darba informācijas punktu paredzēts izveidot par Eiropas struktūrfonda finanšu līdzekļiem, sadarbojoties Nodarbinātības valsts aģentūrai un Liepājas pašvaldībai.

Tāpat NVA direktore apmeklēja NVA fināli Liepājā, Graudu ielā 50 un personīgi tikās ar filiāles darbiniekiem, pārrunāja darba aktualitātes, kā arī apskatīja darba vietas un telpas, kas pieejamas NVA klientiem.

Vizītes noslēgumā NVA direktore B. Paševica apmeklēja arī vienu no straujāk augošajiem uzņēmumiem Liepājā SIA "Baltik IT", kur 70 % darbinieku štats tika izveidot ar NVA Liepājas filiāles darbinieku atbalstu. Tikšanās laikā NVA direktore ar interesi uzklausīja uzņēmuma vadītāja pieredzi, radot darba vietas liepājniekiem uzņēmumā, kura darba specifika ir saistīta ar informāciju tehnoloģiju un datu apstrādi.


Sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību
Nodaļas vadītāja
Iveta Kancēna
Tālr. 67021744; 29466959
Iveta.kancena@nva.gov.lv