ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
06.06.2020


Nodarbinātības valsts aģentūras direktore apmeklē Daugavpili

Turpinot iepazīties ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiāļu darbu Latvijas reģionos, NVA direktore Baiba Paševica vakar, 29. maijā, apmeklēja NVA filiāli Daugavpilī. Vizītes ietvaros B. Paševica un NVA Daugavpils filiāles vadītājs Jānis Vanags tikās arī ar Daugavpils pilsētas Domes priekšsēdētāju Ritu Strodi.

Tikšanās laikā tika pārrunāta Daugavpils pilsētas pašvaldības sadarbība ar NVA, apspriestas nākotnes perspektīvas ciešākai sadarbībai nodarbinātības jomā. Direktore akcentēja, ka NVA šobrīd aktīvi uzrunā darba devējus visā Latvijā, lai mudinātu uz aktīvāku līdzdalību NVA sniegto pakalpojumu pilnveidē un orientācijā uz reālo pieprasījumu darba tirgū. Jau šobrīd Daugavpils filiāles vadītājam J. Vanagam izveidojusies laba sadarbība ar Daugavpils uzņēmēju un direktoru padomi, ar kuras starpniecību pilsētas uzņēmēji tiek regulāri iepazīstināti ar NVA aktivitātēm nodarbinātības jomā un iesaistīti NVA pasākumos.

Tāpat B. Paševica informēja Daugavpils pilsētas Domes priekšsēdētāju par NVA šobrīd jau īstenotajiem un vēl plānotajiem aktīvās nodarbinātības pasākumiem, kā arī perspektīvām nodarbināto apmācībā, uzsverot, ka turpmāk tiks pievērsta uzmanība profesionālās kvalifikācijas jautājumiem.

Savukārt NVA Daugavpils filiāles vadītājs Jānis Vanags direktori B. Paševicu iepazīstināja ar filiāles īstenotajiem pasākumiem aktīvās nodarbinātības jomā, bezdarba situāciju Daugavpilī, kurā, kā republikas nozīmes pilsētā, bezdarba līmenis šā gada aprīlī bija 4,3%.

Tāpat B. Paševica personīgi tikās ar Daugavpils filiāļu darbiniekiem un uzklausīja viņu ierosinājumus, iepazinās ar darba organizāciju filiālē, kā arī novērtēja darba meklētājiem pieejamo informāciju Darba informācijas kabinetā.

Vizītes ietvaros tika pārrunāta arī Eiropas Savienības struktūrfondu (ESF) apguves veikums iepriekšējos gados. Tā plānošanas periodā 2004. – 2006. gadam šajā reģionā tika uzsākti un veiksmīgi īstenots 31 ESF projekts, kuru ietvaros apgūtu gandrīz 2,8 miljoni latu. Projektu ietvaros dažādās NVA aktivitātēs Latgalē tika iesaistīti 637 bezdarbnieki, bet darba tirgū atgriezušies 60% bijušo NVA klientu.
Šobrīd tiek apsvērta iespēja arī Daugavpils pilsētas NVA filiālē nodrošināt Eiropas Sociālā fonda departamenta (ESFD) Latgales reģionālās nodaļas pārstāvja darbu, jo šobrīd NVA ESFD speciālisti Latgales reģionā pieejami Rēzeknē.


Sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību
Nodaļas vadītāja
Iveta Kancēna
Tālr. 67021744; 29466959
Iveta.kancena@nva.gov.lv