ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
06.06.2020


Līdz 23. maijam darba devēji vēl var pieteikties dalībai pasākumā noteiktām personu grupām

Vēl tikai līdz 23.maijam darba devēji var pieteikties dalībai Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotajā nodarbinātības pasākumā noteiktām personu grupām.

Nodarbinātības valsts aģentūra darba devējiem nodrošina:

 • ikmēneša dotāciju nodarbināto bezdarbnieku darba algām;
 • ikmēneša darba algas dotāciju bezdarbnieku ar invaliditāti darba vadītājiem;
 • vienreizēju dotāciju iekārtu un aprīkojuma iegādei, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanai un iegādei, lai pielāgotu darba vietas darbā pieņemtajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti;
 • dotāciju izmaksām par pavadoņu pakalpojumiem pasākumā iesaistītajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti, kuriem nepieciešami šādi pakalpojumi;
 • dotāciju izdevumu segšanai par veselības pārbaužu veikšanu katram bezdarbniekam ar invaliditāti (ja tās paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm).

NVA aktīvais nodarbinātības pasākums noteiktām personu grupām tiek organizēts, lai palīdzētu iekļauties sabiedrībā un iekārtoties pastāvīgā darbā sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bezdarbniekiem, piemēram:
 • bezdarbniekiem ar invaliditāti;
 • bezdarbniekiem līdz 25 gadu vecumam bez vidējās vai līdzvērtīgas izglītības vai kuriem pēc pilna laika studiju beigšanas vairāk kā 2 gadu laikā nav izdevies atrast pastāvīgu darbu;
 • bezdarbniekiem, kuri vecāki par 50 gadiem;
 • ilgstošiem bezdarbniekiem;
 • bezdarbniekiem ar atkarībām;
 • bezdarbniekiem pēc soda izciešanas brīvības atņemšanas iestādēs;
 • u.c. sociālās atstumtības riska grupu bezdarbniekiem.

Darba devējiem jāpiesakās tajās NVA filiālēs, kuru administratīvajā teritorijā viņi ir paredzējuši nodarbināt minēto mērķa grupu bezdarbniekus.

Detalizētāka informācija darba devējiem atrodama NVA mājas lapas sadaļā Darba devējiem --> Aktīvais nodarbinātības pasākums „Pasākums noteiktām personu grupām”

Sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr. 67021744; 67021835
Iveta.Kancena@nva.gov.lv
Dainis.Jukonis@nva.gov.lv