ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
06.06.2020


Rīgas un Rīgas rajona darba devēji aicināti pieteikties pasākumam „Darba izmēģinājumi”

No šā gada 20. maija līdz 13. jūnijam Rīgas un Rīgas rajona darba devēji tiek aicināti Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Rīgas reģionālajā filiālē Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 11, pieteikties dalībai aktīvās nodarbinātības pasākumā „Darba izmēģinājumi”, kas piedāvā bezdarbniekiem iespēju praktiskajā darbā izmēģināt savas profesionālās intereses un dotības, strādājot pie viena vai vairākiem darba devējiem vienā, divās vai trijās profesijās – katrā ne mazāk kā vienu mēnesi.

Darba devēji, kuri piedalīsies pasākumā „Darba izmēģinājumi”, piedāvājot darba vietas un noslēdzot darba līgumu ar NVA norīkotu bezdarbnieku, saņems:
  • ikmēneša dotāciju bezdarbnieka darba samaksai valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā;
  • ikmēneša dotāciju samaksai darba vadītājam 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, ja darba vadītājs veic piesaistītā bezdarbnieka apmācību katru darba dienu;
  • kompensāciju līdz Ls 15 izdevumu segšanai par normatīvajos aktos paredzēto obligāto veselības pārbaudes veikšanu pasākumā iesaistītajiem bezdarbniekiem.
  • Pasākuma „Darba izmēģinājumi” ietvaros pie darba devējiem tiks nosūtīti bezdarbnieki, kuri saņems NVA karjeras konsultācijas par piemērotāko profesionālo ievirzi un atbilstošākajiem profesionālās darbības virzieniem un/vai būs apguvuši neformālās izglītības programmu kādā profesionālās darbības virzienā.

Lai nodrošinātu katram pasākumā iesaistītajam bezdarbniekam individuālu nepieciešamo darba prasmju un iemaņu praktisku noteikšanu, darba devējs norīkos darba vadītāju, kurš ir ieguvis atbilstošu profesionālo izglītību un/vai kura darba pieredze profesijā ir ne mazāka kā divi gadi. Pie viena darba vadītāja varēs organizēt darbu diviem bezdarbniekiem.

Ievērībai: Ar detalizētāku informāciju, pieteikšanās nosacījumiem un saistošajiem dokumentiem var iepazīties, apmeklējot NVA mājas lapas sadaļu Darba devējiem --> Aktīvais nodarbinātības pasākums „Darba izmēģinājumi” .

Informācija:
NVA Rīgas reģionālās filiāles
Darba tirgus daļas
referente nodarbinātības jautājumos
Ilga Kippari
tel. 7204447, fax 67507857