ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
15.07.2020


Nodarbinātības valsts aģentūras direktore viesojas Valmierā

Lai iepazītos ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiāļu darbu Latvijā, NVA direktore B.Paševica vakar, 9. maijā, apmeklēja NVA filiāli Valmierā. B.Paševica arī piedalījās biznesa dienas „Vidzeme 2008” izstādes atklāšanas pasākumā.

NVA Valmieras filiāles vadītāja Agra Spurdziņa direktori B. Paševicu iepazīstināja ar filiāles īstenotajiem pasākumiem aktīvās nodarbinātības jomā, bezdarba situāciju Valmieras rajonā, kur bezdarba līmenis ir viens no zemākajām valstī – 3,5 %.
A.Spurdziņa informēja, ka Valmieras rajonā vērojams ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita pieaugums un stabilizējas darbā iekārtojušos bezdarbnieku skaits. Tā pērn ar NVA Valmieras filiāles atbalstu 83% bezdarbnieku iekārtojušies darbā. Pozitīvi vērtējama Valmieras filiāles līdzšinējā sadarbība ar rajona uzņēmējiem, kuri ir ieinteresēti darbaspēka piesaistē un tā profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanā, izmantojot tieši Nodarbinātības valsts aģentūras sniegties pakalpojumus.

Vizītes laikā NVA direktore B. Paševica un NVA Valmieras filiāles vadītāja A.Spurdziņa tikās arī ar Valmieras pilsētas pašvaldības priekšsēdētāju Inesi Boķi. Tikšanās laikā tika pārrunāta Valmieras pilsētas un rajona pašvaldību sadarbība ar NVA.
„Mēs esam apmierināti ar Nodarbinātības valsts aģentūras līdzšinējo darbību, bet gaidām arī jaunas iniciatīvas,” norādīja I.Boķa kungs. Pilsētas mērs uzsvēra, ka ir pieaugusi pašvaldību sociālo darbinieku, kā arī darba devēju informētība par NVA pakalpojumiem un Valmieras filiāles aktivitātēm. Arī pašvaldības aktīvi iesaistās, sniedzot atbalstu pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības veicināšanā. Savukārt B.Paševica informēja par NVA plānotajiem pasākumiem nodarbināto apmācībā, uzsverot, ka arī turpmāk tiks pievērsta uzmanība profesionālās kvalifikācijas celšanas pasākumu pilnveidei un orientācijai uz reālo pieprasījumu darba tirgū.

Vizītes ietvaros NVA direktore apmeklēja arī vienu no lielākajiem uzņēmumiem Valmierā a/s „Valpro Corp”, kur apskatīja uzņēmuma ražotni un tikās ar uzņēmuma padomes locekli Uģi Bērziņu. Šodien uzņēmumā strādā valmierieši, kuri pirms tam bijuši bezdarbnieku statusā, taču ar NVA Valmieras filiāles atbalstu atraduši darbu „Valpro Corp”. Tikšanās laikā NVA direktore ar interesi uzklausīja uzņēmuma pārstāvja viedokli par nodarbinātības situāciju Valmierā tieši no darba devēja skatpunkta, kā arī ierosinājumus par darbaspēka kvalifikācijas celšanu un NVA ieguldījumu pieprasītāko profesiju apgūšanā.
Jāteic, ka Valmierā sekmīgi darbojas Uzņēmēju konsultatīvā padome, kura aktīvi sadarbojas ar Valmieras pašvaldību un NVA Valmieras filiāli.

Sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību
Nodaļas vadītāja
Iveta Kancēna
Tālr. 67021744; 29466959
Iveta.kancena@nva.gov.lv