ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
07.06.2020


Par bērnu un pusaudžu reģistrāciju nodarbinātības pasākumam vasaras brīvlaikā

Sākot ar rītdienu, 10. maiju, bērni un pusaudži, kuri vēlās strādāt vasarā, var pieteikties dalībai Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotajā skolēnu nodarbinātības pasākumā vasaras brīvlaikā. Skolēnu vasaras nodarbināšanas pasākumu NVA organizē jau piekto gadu. Šovasar tas notiks laikā no 2.jūnija līdz 29.augustam. Iespēja vasaras brīvlaikā strādāt algotu darbu tiks piedāvāta bērniem un jauniešiem vecumā no 13 gadiem, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālajās vai profesionālajās izglītības iestādēs, t.sk. skolēniem ar speciālām vajadzībām. Skolēnu ar speciālām vajadzībām iesaista pasākumā, ja darba vietai jau ir nepieciešamais papildu pielāgojums.

Jāuzsver, ka 13 un 14 gadīgiem skolēniem jāreģistrējas pašvaldībās, kas pieteikušas darba vietas savās iestādēs un organizācijās šā vecuma grupas bērniem. Informāciju par pašvaldībām, kas iesaistījušās skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā, var iegūt attiecīgajās NVA filiālēs.

Savukārt Rīgā 13 un 14 gadīgajiem skolēniem iespēju strādāt algotu darbu vasaras brīvlaikā sadarbībā ar NVA piedāvā Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departaments (tālr.: 67332966; 67026822), plānojot nodarbināt 500 skolēnus.

Skolēniem vecumā no 15 gadiem jāreģistrējas to rajonu un pilsētu NVA filiālēs, kuru administratīvajā teritorijā ir iecerēts strādāt, savukārt Rīgas un Rīgas rajona skolēniem vecumā no 15 gadiem jāpiesakās tikai Latgales priekšpilsētas un Centra rajona klientu apkalpošanas centrā F.Sadovņikova ielā 20, 104. kab. (tālr.: 67204408).

Reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai dzimšanas apliecība), bet vēlāk, kad skolnieks tiks nosūtīts pie darba devēja, viņam būs jāiesniedz darba devējam darba līguma noslēgšanai:
  • personu apliecinošs dokuments;
  • NVA filiālē saņemtais norīkojums (no 15 gadu vecuma);
  • algas nodokļu grāmatiņa;
  • medicīniskās iestādes izziņa par veselības stāvokli;
  • viena vecāka (aizbildņa) rakstveida apliecinājumu, ja skolēns ir vecumā no 13 līdz 18 gadiem un turpina iegūt pamatizglītību.

Skolēnu vasaras darba atalgojums:
  • 13 – 14 gadīgam skolēnam darba alga mēnesī 50% apmērā no minimālās darba algas (80 Ls) (pirms nodokļu nomaksas) par darba laiku ne ilgāku par četrām stundām dienā un ne vairāk par 20 stundām nedēļā (atbilstoši Darba likuma 132.pantam);
  • skolēnam no 15 gadiem darba alga mēnesī minimālās darba algas apmērā (160 Ls) (pirms nodokļu nomaksas) par darba laiku ne ilgāku par septiņām stundām dienā un ne vairāk par 35 stundām nedēļā, ja skolēns turpina iegūt izglītību vidējā, speciālajā vai profesionālajā mācību iestādē un par darba laiku ne ilgāku par četrām stundām dienā un ne vairāk par 20 stundām nedēļā, ja skolēns turpina iegūt pamatizglītību;
  • darba devējs var apmaksāt citus izdevumus (pusdienas, transportu u.c.).

Viena skolēna vasaras nodarbināšanas laiks pasākuma ietvaros - viens mēnesis. Atsevišķos gadījumos, ja skolēns un darba devējs ir piekritis turpināt piedalīties pasākumā, skolēna nodarbinātību NVA filiāle var pagarināt vēl uz vienu mēnesi.

Papildu informācija:
Nodarbinātības valsts aģentūras
Karjeras pakalpojumu departamenta
Karjeras informācijas nodaļas speciāliste
Una Igaune
Tālr. 67021784
Una.Igaune@nva.gov.lv

Nodarbinātības valsts aģentūras
Karjeras pakalpojumu departamenta direktore
Dita Lūka
tālr. 67021783
Dita.Luka@nva.gov.lv


Sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr. 67021744; 67021835
Iveta.Kancena@nva.gov.lv
Dainis.Jukonis@nva.gov.lv