ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
06.06.2020


NVA piedāvā apmeklētājiem ērtākus pieņemšanas laikus

Domājot par Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) klientu ērtību, sākot ar 2008. gada 1.maiju tiks mainīti un pagarināti NVA pārvaldes, filiāļu, sektoru un klientu apkalpošanas centru apmeklētāju pieņemšanas laiki.

NVA filiālēs, Rīgas reģionālās filiāles klientu apkalpošanas centros, kā arī Dagdas, Skrundas, Aizputes, Priekules, Kārsavas, Zilupes, Līvānu, Maltas, Viļānu, Olaines, Siguldas, Salaspils, Smiltenes un Rūjienas sektoros apmeklētāju pieņemšanas laiks būs pirmdienās no pulkst.9.00 līdz pulkst.18.00; otrdienās, trešdienās, ceturtdienās - no pulkst.9.00 līdz pulkst.16.30; piektdienās - no pulkst.9.00 līdz pulkst.14.00. Jāuzsver, ka apmeklētāji minētājā pieņemšanas laikā tiks apkalpoti bez pārtraukuma.

NVA Neretas, Baltinavas, Tilžas, Viļakas, Ilūkstes, Auces, Elejas, Viesītes, Lubānas un Varakļānu sektoros apmeklētāju pieņemšanas laiks būs pirmdienās, trešdienās, piektdienās no pulkst.9.00 līdz pulkst.13.00, bet otrdienās un ceturtdienās - no pulkst.12.00 līdz pulkst.16.00.

NVA pārvaldes darbinieki apmeklētājus pieņems pirmdienās no pulkst.14.00 līdz pulkst.17.00.

Jāpiebilst, ka katra mēneša pirmajā piektdienā filiālēs notiek informatīvā dienā, tādējādi katra mēneša pirmajā piektdienā apmeklētāji netiek pieņemti. Savukārt pirmssvētku dienās apmeklētāju pieņemšanas laiks būs līdz pulkst.13.00.

NVA sniegto pakalpojumu administrēšanas struktūru veido pārvalde, 27 filiāles, 3 klientu apkalpošanas centri un 25 sektori visā Latvijā. Atgādināsim, ka Nodarbinātības valsts aģentūra ir Labklājības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kura:
  • sniedz palīdzību cilvēkiem darba zaudēšanas gadījumā;
  • nodrošina bezdarbnieku un darba meklētāju, kā arī bezdarba riskam pakļauto cilvēku spējām, iegūtajai izglītībai, profesionālajai piemērotībai, darba pieredzei, veselības stāvoklim un dzīves apstākļiem atbilstīgu pakalpojumu pieejamību un karjeras konsultācijas, tādējādi sekmējot cilvēka konkurētspējas uzlabošanos un integrēšanos darba tirgū;
  • nodrošina informācijas pieejamību par darba tirgus situāciju un NVA sniegtajiem pakalpojumiem;
  • nodrošina NVA deleģēto funkciju Eiropas Sociālā fonda (ESF) administrēšanā izpildi;
  • organizē ES Strukturālo fondu nacionālo programmu NVA kompetencē esošu projektu īstenošanu Struktūrfondu saņēmējam un ESF nacionālās programmas ieviesējam noteiktajā apjomā;
  • darbojas Eiropas Savienības nodarbinātības dienestu tīklā (EURES) un izmanto to darba tirgus problēmu risināšanā un brīvas darbaspēka kustības nodrošināšanā.


Sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr. 67021744; 67021835
Iveta.Kancena@nva.gov.lv
Dainis.Jukonis@nva.gov.lv