ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
08.07.2020


Darba devēji vēl šodien var pieteikties skolēnu vasaras nodarbināšanas pasākumam

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina Latvijas darba devējus izmantot iespēju vēl šodien pieteikties skolēnu nodarbināšanas pasākuma vasarā. Uzņēmēji, komersanti un privātuzņēmēji, kā arī pašvaldības to var uzdarīt savas administratīvās teritorijas Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē. Līdz šim visaktīvāk skolēnu nodarbinātības pasākumam pieteikušās pašvaldības. Piemēram, Rīgas dome plāno skolēnu nodarbinātībā iesaistīt 500 skolēnus vecumā no 13 līdz 14 gadiem. Tāpat lielu skaitu skolēnu vasarā nodarbinās Liepājas, Ludzas un Balvu rajona pašvaldības.

Jānorāda, ka darba devējiem NVA no valsts budžeta piešķir līdzekļus:
  • skolēna darba samaksai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;
  • darba vadītāja ikmēneša darba algai (13 Ls par katru skolēnu un 80 Ls par skolēnu ar speciālām vajadzībām).
  • samaksai par skolēna veselības pārbaudi līdz 15 Ls.

Tiesības nodarbināt skolēnus ir Latvijas Republikā reģistrētai fiziskai vai juridiskai personai vai arī tiesībspējīgai personālsabiedrībai. Darba devējam, kurš vēlas iesaistīties nodarbinātības pasākumā vasaras brīvlaikā, NVA filiālē jāiesniedz pieteikums un dokumentu kopijas par darba vadītāju izglītību un profesionālo pieredzi.

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) jau piekto gadu organizē skolēnu vasaras nodarbināšanas pasākumu. Šovasar tas notiks laikā no 2.jūnija līdz 29.augustam. Iespēja vasaras brīvlaikā strādāt algotu darbu tiks piedāvāta bērniem un jauniešiem vecumā no 13 gadiem, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālajās vai profesionālajās izglītības iestādēs, t.sk. skolēniem ar speciālām vajadzībām. Skolēnu ar speciālām vajadzībām iesaista pasākumā, ja darba vietai jau ir nepieciešamais papildu pielāgojums. Atšķirībā no iepriekšējās vasaras, 13 un 14 gadus veci skolēni šovasar tiks nodarbināti pašvaldībās.

Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma mērķis – veicināt pusaudžu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, sniedzot viņiem iespēju iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi. Pasākums notiek jau piekto gadu un tiek finansēts no valsts budžeta un darba devēja finanšu līdzekļiem.

Viena skolēna vasaras nodarbināšanas laiks pasākuma ietvaros - viens mēnesis. Atsevišķos gadījumos, ja skolēns un darba devējs ir piekritis turpināt piedalīties pasākumā, skolēna nodarbinātību NVA filiāle var pagarināt vēl uz vienu mēnesi.

Skolēnu pieteikšanās dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā sāksies 10.maijā. 13 un 14 gadus veciem skolēniem būs jāreģistrējas pašvaldībās, kas būs izteikušas vēlmi piedalīties šajā pasākumā. Savukārt skolēniem vecumā no 15 gadiem jāreģistrējas NVA filiālēs. Reģistrējoties, skolēniem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Papildu informācija NVA filiālēs un NVA mājas lapas (www.nva.gov.lv) sadaļā „Darba devējiem” --> „Skolēnu darbs vasarā” .


Sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību
Nodaļas vadītāja
Iveta Kancēna
Tālr. 67021744; 29466959
Iveta.Kancena@nva.gov.lv