ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
11.07.2020


NVA rīkotā Starptautiskā konference pulcē nodarbinātības dienestu speciālistus no 10 valstīm

23.aprīlī Alberta viesnīcā pulcējās nodarbinātības dienestu speciālisti no 10 Eiropas Savienības valstīm, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pārstāvji un NVA filiāļu vadītāji Latvijā, lai starptautiskajā konferencē „Pakalpojumu darba devējiem attīstība Baltijas valstu nodarbinātības dienestos” iepazītos ar nodarbinātības dienestu sniegto pakalpojumu darba devējiem uzlabošanu.

NVA organizēto Starptautisko konferenci atklāja NVA direktores vietniece Vija Račinska, kura klātesošajiem pateicās par līdzšinējo sadarbību un veikumu nodarbinātības pakalpojumu darba devējiem attīstībā. „Mūsu galvenais uzdevums ir panākt darba meklētāju atgriešanos darba tirgū, ko varam veicināt sadarbojoties ar darba devējiem. Ja mūsu klientiem būs darbs, tad ieguvēji būs arī darba devēji, jo attīstoties ražošanai un uzņēmējdarbībai, darba tirgū noteicošās prasības būs konkurētspēja, darbaspēka izglītības kvalitāte, prasmes un iemaņas. Un tas jau ir mūsu uzdevums,” norādīja Račinska.

Savukārt Latvijas Darba devēju konfederācijas vārdā klātesošos uzrunāja Ilona Kiukucāne, kura uzsvēra Nodarbinātības valsts aģentūras nozīmi mūžizglītības politikas un kvalificēta darbaspēka veidošanā. Kiukucāne norādīja: „Mēs vēlamies kopā iesaistīties nodarbinātības dienestu organizētajos pasākumos biznesa atbalstam un palīdzot attīstīt labu, motivētu un konkurētspējīgu darbaspēku”.

Konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar pētījuma „ES nodarbinātības dienestu pakalpojumi darba devējiem” rezultātiem, kas tika veikti trīs mēnešu laikā Eiropas Savienības dalībvalstīs, to skaitā arī Latvijā.

Nodarbinātības jomā mūsu valsts pārējo respondentu vidū izceļas ar plašo pakalpojumu piedāvājumu klāstu gan darba meklētājiem un bezdarbniekiem, gan arī darba devējiem. Tomēr vēl būtu jāpilnveido sadarbības modeļi komunikācijas jomā ar darba devējiem. Savukārt konferences dalībnieki no Vācijas un Nīderlandes dalījās savā pieredzē, kā efektīvāk uzrunāt darba devējus.

Ārvalstu nodarbinātības dienestu pārstāvji tika iepazīstināti ar NVA sniegtajiem pakalpojumiem darba devējiem Latvijā un Vidēja termiņa stratēģijas nodarbinātības dienestu pakalpojumu darba devējiem uzlabošanai. Savukārt Igaunija prezentēja savas valsts Darba tirgus pārvaldes sniegtos pakalpojumu darba devējiem, bet kaimiņu valsts pārstāvji iepazīstināja ar Lietuvas Republikas Darba biržas pakalpojumiem darba devējiem.