ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
11.07.2020


Saeimas deputāti klātienē iepazīstas ar bezdarbnieku un darba meklētāju apkalpošanu NVA

Lai iepazītos ar bezdarbnieku un darba meklētāju apkalpošanas modeli, šodien, 22. aprīlī, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Rīgas reģionālajā filiālē (Jēzusbaznīcas ielā 11) notika Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Nodarbinātības apakškomisijas izbraukuma sēde. Tajā piedalījās arī Saeimas priekšsēdētājs Gundars Daudze.

NVA Rīgas reģionālās filiāles vadītāja Olga Kuzenkova klātesošos informēja par bezdarba situāciju Rīgā un Rīgas rajonā, reģistrēto brīvo darba vietu skaitu salīdzinājumā ar bezdarbnieku skaitu, kā arī par galvenajiem bezdarba rādītājiem un filiāles pasākumiem aktīvās nodarbinātības jomā.

Savukārt Nodarbinātības valsts aģentūras direktores vietniece nodarbinātības politikas jautājumos Vija Račinska sniedza Nodarbinātības apakškomisijas deputātiem izsmeļošas atbildes par bezdarbnieku reģistrācijas kārtību valstī, bezdarba līmenī Latvijā un nodarbinātības situācijas uzlabošanu valstī.

Saeimas deputāti ar interesi apskatīja Darba informācijas kabinetu, kur tieši tobrīd atradās darba meklētāji, kuriem NVA konsultanti palīdz iegūt praktisku informāciju par NVA reģistrētajām brīvajām darba vietām un iespējām iekļauties darba tirgū.
Jānorāda, ka marta beigās NVA bija reģistrētas 13 111 reģistrētas brīvās darba vietas.

Izbraukuma sēdē piedalījās arī Labklājības ministrijas Darba departamenta direktora vietnieks Imants Lipskis un Darba departamenta Darba tirgus attīstības nodaļas vadītāja Linda Dimante.

NVA jau informēja, ka reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2008.gada marta beigās bija 4,9%, kas ir par 0,1 procentu punktu mazāk salīdzinot ar februāri.

Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir samazinājies par 623 cilvēkiem. Proti, Nodarbinātības valsts aģentūrā uzskaitē 2008.gada marta sākumā bija 53429, marta beigās – 52806 bezdarbnieki.


Sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību
Nodaļas vadītāja
Iveta Kancēna
Tālr. 67021744; 29466959
Iveta.Kancena@nva.gov.lv