ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
11.07.2020


NVA informē Latvijas Lauku sieviešu apvienību par ESF īstenošanas aktualitātēm

16.aprīlī Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Baiba Paševica uzrunāja Latvijas Lauku sieviešu apvienības pārstāves no visas Latvijas, atklājot NVA rīkoto semināru „Eiropas Sociālā fonda īstenošanas aktualitātes”.

Semināra ietvaros abpusēji tika pārrunāti jautājumi, kā praktiski palīdzēt risināt sieviešu darba problēmas laukos, piedalīties un saņemt NVA piedāvātos pakalpojumus, kā arī gūt NVA atbalstu komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai.

"Mēs turpinām šogad martā aizsākto dialogu Saeimas deputātu sieviešu grupas tikšanās laikā ar Latvijas Lauku sieviešu apvienību, lai veicinātu abpusēju sadarbību, izpratni un iesaistīšanos sabiedrībai pieejamos nodarbinātības pasākumos," uzsvēra Paševica.

NVA Eiropas Sociālā fonda (ESF) departamenta direktores vietniece Ligita Lauce klātesošos iepazīstināja ar Eiropas Sociālā fonda ieguldījumiem nodarbinātības un sociālās iekļautības veicināšanā un sadarbības partnerību iespējām. Attiecīgi klātesošos interesēja NVA sagatavotā prezentācija par paredzamo finanšu līdzekļu sadalījums pasākumiem 2007.-20013. gadam, kurus paredzēts īstenot ar Struktūrfondu un Kohēzijas fondu investīciju atbalstu.

Par Nodarbinātības valsts aģentūras darbības pamatprincipiem un aktualitātēm nodarbinātības jomā semināra dalībniekus informēja NVA direktores vietniece nodarbinātības politikas jautājumos Vija Račinska. Semināra laikā klātesošie izrādīja aktīvu interesi par iespējām piedalīties NVA īstenotajās aktivitātēs. Plašāka diskusija raisījas par pašreizējo situāciju Latvijas darba tirgū un likumdošanas jomu.
Tāpat semināra dalībniekiem bija iespēja uzzināt par vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plāniem un novitātēm, atbalstu nodarbināto personu un pašnodarbināto personu konkurētspējas veicināšanai un bezdarba prevencijai, kā arī atbalstu labāko inovatīvo risinājumu meklējumiem un labas prakses piemēru integrēšanai darba tirgus politikā.


Sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Iveta Kancēna
Tālr. 67021744; 29466959
Iveta.Kancena@nva.gov.lv