ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
23.02.2020


Reģistrētā bezdarba līmenis martā Latvijā pazeminājies līdz 4,9%

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2008.gada marta beigās bija 4,9%, kas ir par 0,1 procentu punktu mazāk salīdzinot ar februāri.

Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir samazinājies par 623 cilvēkiem. Proti, Nodarbinātības valsts aģentūrā uzskaitē 2008.gada marta sākumā bija 53429, marta beigās – 52806 bezdarbnieki.


Arī bezdarbnieku statuss martā tika piešķirts par 176 cilvēkiem mazāk.


Īpaši jāuzsver, ka martā 3153 bezdarbnieki iekārtojās pastāvīgā darbā.


Bezdarbnieka statusu 2008.gada martā zaudēja 7206 cilvēki, tas ir, par 562 cilvēkiem vairāk nekā iepriekšējā mēnesī. Diemžēl 3149 personu zaudēja bezdarbnieku statusu, jo nepildīja bezdarbnieku pienākumus.


Martā Latvijā samazinājies arī bezdarba līmenis 22 rajonos un pilsētās. Tajā pašā laikā tas palicis nemainīgs sešos (6), bet palielinājies piecos (5) rajonos un republikas nozīmes pilsētās. Zemākais bezdarba līmenis martā reģistrēts: Tukuma rajonā – 3,5%, Valmieras rajonā – 3,5%, Jelgavas rajonā – 3,9%, Cēsu rajonā – 4,1%, Rīgas rajonā – 4,2%, Limbažu rajonā – 4,5%, Ogres rajonā – 4,5 %, Talsu rajonā – 4,9%, Bauskas rajonā – 5,0%, Aizkraukles rajonā – 5,1%, Saldus rajonā – 5,1%, Ventspils rajonā – 5,4%, Madonas rajonā – 5,7%, Jēkabpils rajonā – 6,0%, Valkas rajonā – 6,0%, Alūksnes rajonā – 6,1%, Gulbenes rajonā – 6,7%, Liepājas rajonā – 6,3%, Kuldīgas rajonā– 6,7%.


No republikas nozīmes pilsētām viszemākais bezdarba līmenis martā bija Rīgā - 3,2%, Ventspilī – 3,9%, Jelgavā – 4,0%, Jūrmalā – 4,4%, Daugavpilī – 4,5%, Liepājā – 4,9%. Martā Rēzeknē bezdarba līmenis bija 8,0%.


Augstākais bezdarba līmenis 2008. gada martā reģistrēts Latgalē: Rēzeknes rajonā - 16,2%, Ludzas rajonā – 14,8%, Balvu rajonā – 11,8%, Preiļu rajonā – 11,4%, Krāslavas rajonā – 9,6%, Daugavpils rajonā – 9,2%.


2008.gada marta beigās Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) ar valsts atbalstu aktīvajos nodarbinātības pasākumos iesaistītie 1020 bezdarbnieki iekārtojušies darbā uz noteiktu laiku. Šie cilvēki ir to 3514 bezdarbnieku skaitā, kuri ilgi piedalās NVA aktīvajos nodarbinātības pasākumos noteiktām personu grupām (darba prakse pie darba devēja, subsidētās darba vietas u.tml.).


Vienlaicīgi marta beigās NVA bija aktuālas 13 111 reģistrētās brīvās darba vietas.


Sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr. 67021744
Iveta.Kancena@nva.gov.lv
Dainis.Jukonis@nva.gov.lv