ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
28.02.2020


NVA aicina darba devējus pieteikties pasākumam

No 2008. gada 8. aprīļa līdz 22. aprīlim darba devēji tiek aicināti NVA filiālēs pieteikties dalībai Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) aktīvā nodarbinātības pasākuma „Darba izmēģinājumi” īstenošanai.

Pasākuma ietvaros bezdarbniekiem tiks dota iespēja izmēģināt savas profesionālās intereses un dotības, strādājot pie viena vai vairākiem darba devējiem vienā, divās vai trijās profesijās – katrā ne mazāk kā vienu mēnesi. Tādejādi bezdarbnieki praktiskā veidā varētu noteikt savu profesionālo piemērotību un izvēlēties apgūšanai sev visvairāk piemērotu profesiju, kā arī lai iegūtu prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas iekārtošanai pastāvīgā darbā. Viena bezdarbnieka iesaistīšanās pasākumā ilgst līdz 3 mēnešiem viena gada laikā.

Pasākumā tiks iesaistīti bezdarbnieki, kuri būs saņēmuši NVA karjeras konsultācijas par piemērotāko profesionālo ievirzi un atbilstošākajiem profesionālās darbības virzieniem un/vai būs apguvuši neformālās izglītības programmu kādā profesionālās darbības virzienā.

Lai nodrošinātu katram pasākumā iesaistītajam bezdarbniekam individuālu nepieciešamo darba prasmju un iemaņu praktisku noteikšanu, darba devējs norīkos darba vadītāju, kurš ir ieguvis atbilstošu profesionālo izglītību un/vai kura darba pieredze profesijā ir ne mazāka kā divi gadi. Pie viena darba vadītāja varēs organizēt darbu diviem bezdarbniekiem.

Darba devēji, kuri piedalīsies pasākumā „Darba izmēģinājumi”, piedāvājot darba vietas un noslēdzot darba līgumu ar NVA norīkotu bezdarbnieku uz norīkojumā norādīto laiku, saņems:
  • ikmēneša dotāciju bezdarbnieka darba samaksai valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā;
  • ikmēneša dotāciju samaksai darba vadītājam 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, ja darba vadītājs veic piesaistītā bezdarbnieka apmācību katru darba dienu;
  • kompensāciju līdz Ls 15 izdevumu segšanai par normatīvajos aktos paredzēto obligāto veselības pārbaudes veikšanu pasākumā iesaistītajiem bezdarbniekiem.

Ievērībai: Ar detalizētāku informāciju, pieteikšanās nosacījumiem un saistošajiem dokumentiem var iepazīties, apmeklējot NVA mājas lapas sadaļu Darba devējiem --> Aktīvais nodarbinātības pasākums „Darba izmēģinājumi”.