ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
28.02.2020


Reģistrētā bezdarba līmenis februārī Latvijā saglabājies 5,0% līmenī

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2008.gada februāra beigās bija 5,0% (bezdarbnieku skaits ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā). Valstī reģistrētā bezdarba līmenis salīdzinājumā ar 2008.gada janvāri palicis nemainīgs. Nodarbinātības valsts aģentūrā uzskaitē 2008.gada februāra sākumā bija 53325, februāra beigās – 53429 bezdarbnieki. Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir pieaudzis par 104 cilvēkiem jeb 0,2%.


2008.gada februāra beigās 3801 bezdarbnieks ilgstoši piedalījās aktīvajos nodarbinātības pasākumos, no tiem 1205 bezdarbnieki pasākumu noteiktām personu grupām (darba prakse pie darba devēja, subsidētās darba vietas u.tml.) ietvaros ir iekārtojušies darbā uz noteiktu laiku. Līdz ar to reālais bezdarba līmenis, atskaitot no kopējā bezdarbnieku skaita tos, kuri nav pieejami darba tirgum, jo ilgstoši atrodas aktīvās nodarbinātības pasākumos, februāra beigās bija 4,6%.


2008.gada februārī bezdarbnieka statuss tika piešķirts 6698 personām, tas ir, par 900 cilvēkiem jeb 11,8% mazāk nekā janvārī. Bezdarbnieka statusu 2008.gada februārī zaudēja 6644 cilvēki, tas ir, par 20 cilvēkiem jeb 0,3% mazāk nekā iepriekšējā mēnesī. Februārī bezdarbnieka statusu zaudējušo bezdarbnieku kopskaitā 45,4% personu iekārtojušās darbā, bet 41,7% personu bez attaisnojoša iemesla nebija pildījušas bezdarbnieka pienākumus.


Februārī bezdarba līmenis palielinājies 15, samazinājies 12, bet palicis nemainīgs 6 valsts rajonos un republikas nozīmes pilsētās. Zemākais bezdarba līmenis februārī reģistrēts: Tukuma rajonā – 3,7%, Valmieras rajonā – 3,7%, Jelgavas rajonā – 4,1%, Cēsu rajonā – 4,2%, Rīgas rajonā – 4,2%, Limbažu rajonā – 4,6%, Ogres rajonā – 4,6 %, Bauskas rajonā – 5,0%, Talsu rajonā – 5,0%, Aizkraukles rajonā – 5,2%, Saldus rajonā – 5,3%, Ventspils rajonā – 5,5%, Madonas rajonā – 5,9%, Alūksnes rajonā – 6,0%, Jēkabpils rajonā – 6,1%, Valkas rajonā – 6,1%, Gulbenes rajonā – 6,7%, Liepājas rajonā – 6,9%, Kuldīgas rajonā– 7,2%.


No republikas nozīmes pilsētām viszemākais bezdarba līmenis februārī bija Rīgā - 3,2%, Ventspilī – 3,9%, Jelgavā – 4,0%, Daugavpilī – 4,6%, Jūrmalā – 4,6%, Liepājā – 4,8%. Februārī Rēzeknē bezdarba līmenis bija 8,1%.


Augstākais bezdarba līmenis 2008. gada februārī reģistrēts Latgalē: Rēzeknes rajonā - 16,7%, Ludzas rajonā – 14,5%, Balvu rajonā – 12,0%, Preiļu rajonā – 11,3%, Krāslavas rajonā – 10,1%, Daugavpils rajonā – 9,4%.


NVA Nodarbinātības pakalpojumu un attīstības departamenta
Mārketinga un starptautisko attiecību nodaļa
Tālr. 67021744; 67021838; 26114728;
Dainis.Jukonis@nva.gov.lv