Pie Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas (VARAM) reģionālajiem remigrācijas koordinatoriem

https://www.paps.lv/sazinai/

Reģionālo remigrācijas koordinatoru uzdevums ir sagatavot individuālu informāciju katram cilvēkam, kas pēc ilgstošas prombūtnes vēlas atgriezties Latvijā.

Remigrācijas koordinatori var sniegt informāciju par:

  • pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem,
  • uzņēmējdarbības un darba iespējām,
  • dzīvesvietas piedāvājumiem,
  • pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem.

Informāciju par atgriešanos Latvijā var atrast arī dažādās mājaslapās.

Tā ir pieejama bez maksas ikvienam lietotājam.

Ārlietu ministrijas mājaslapā pieejama informācija par latviešu valodas apguvi:

 

Ekonomikas ministrija ir izveidojusi infografiku “Atgriešanās Latvijā: Kur atrast atbildes uz svarīgiem jautājumiem”.

Ekonomikas ministrijas Facebook lapā “Atbalsts uzņēmējiem” ir informācija par pieejamo valsts atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapas sadaļā Dubultpilsonība un pilsonības reģistrācija ir informācija par Latvijas pilsonības reģistrācijas kārtību un dubultpilsonību.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā “Latvijas pilsonības iegūšanas ceļvedis – konsultants” var uzzināt par iespējām iegūt Latvijas pilsonību.