Cilvēki ar psihosociāliem traucējumiem var veikt dažādus viņiem piemērotus darbus.

Psihosociālie traucējumi var būt:

 • garīgās attīstības traucējumi,
 • psihosociālas saslimšanas.

Garīgās attīstības traucējumi

Garīgās attīstības traucējumi ir saistīti ar intelektuālo spēju attīstību. Cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem ir grūtāk apgūt jaunas zināšanas.

Piemēroti darbi cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem

Cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem var strādāt vienkāršās profesijās, piemēram:

 • būvstrādnieks, palīgstrādnieks;
 • galdnieka palīgs;
 • lauksaimniecības palīgstrādnieks;
 • mežstrādnieks;
 • konditora palīgs, pavāra palīgs, virtuves darbinieks, trauku mazgātājs;
 • tirdzniecības zāles darbinieks, izstrādājumu marķētājs, ratiņstūmējs lielveikalā, preču iznēsātājs, preču izvietotājs;
 • remontstrādnieks, veļas mazgātājs, veļas gludinātājs, garderobists, apkopējs, sētnieks, palīgšuvējs.

Daļa no cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem spēj:

 • apstrādāt lielu informācijas apjomu,
 • strādāt intelektuālo darbu,
 • ilgstoši veikt monotonu darbu,
 • radoši veikt mākslinieciskās daiļrades darbus.

Kā palīdzēt iejusties darba kolektīvā cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem

Cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem:

 • jāsagatavo darba instrukcijas viegli uztveramā valodā vai shēmas veidā;
 • ir uzskatāmi jāparāda veicamās darbības un jāļauj tās izmēģināt;
 • ir svarīga viegli uztverama un nepārprotama informācija un kolēģu atbalsts un palīdzība;
 • sākumā vajag atbalsta personas palīdzību. 

Noteiktām cilvēku grupām atbalsta personu nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra.

Psihosociālas saslimšanas

Psihosociālu saslimšanas ir dažādas. Slimības atšķiras arī pēc smaguma.

Parasti šiem cilvēkiem nav pazemināts intelekts.

Psihosociālās slimības ir, piemēram, šizofrēnija, depresija, bipolāri afektīvi traucējumi u. c.

Cilvēki ar psihosociālām saslimšanām spēj strādāt dažādās profesijās. 

Cilvēkiem ar psihosociāliem traucējumiem nav īpaši jāpielāgo darba vieta.

Kā palīdzēt iejusties darba kolektīvā cilvēkiem ar psihosociāliem traucējumiem

Cilvēki ar psihosociālām saslimšanām jāiepazīstina ar darba pienākumiem un apstākļiem lietišķi un labvēlīgā gaisotnē.

Dažreiz nepieciešams ilgāks laiks darba apguvei.

Cilvēkiem ar psihosociālām saslimšanām var būt vajadzīgas pauzes darba laikā un elastīgs darba laiks.