Pasākumā bezdarbnieks var

strādāt un mācīties pie darba devēja.

Praktiskas apmācības ietvaros nevar mācīties

vienkāršus darbus, piemēram, mācīties strādāt

par kurjeru, sētnieku.

Bezdarbnieku izvēlas pats darba devējs,

noslēdzot ar bezdarbnieku darba līgumu

uz 6 mēnešiem, kuru laikā bezdarbnieks apgūst

darba iemaņas.

Bezdarbniekam, Praktiskās apmācības laikā ir

darba vadītājs.

Pēc apmācības perioda beigām, bezdarbnieks vēl

3 mēnešus strādā uzņēmumā.

Bezdarbnieks saņem darba algu.

Tā nevar būt mazāka par minimālo darba algu.

Praktiskās apmācības laikā viņš var saņemt naudu,

lai samaksātu par  dzīvošanu vai transportu,

lai aizbrauktu no mājām līdz darba vietai un atpakaļ

uz mājām.

Ja bezdarbniekam jāveic veselības pārbaudes,

Nodarbinātības valsts aģentūra samaksā par tām.

Bezdarbniekam ar invaliditāti, apmācības laikā ir

darba vadītājs.

Viņam palīdz surdotulks, ir iespējama darba vietas

pielāgošana, saņemot ergoterapeita pakalpojumu.

Ja ir nepieciešams, Nodarbinātības valsts aģentūra

palīdz speciāli pielāgot darba vietu bezdarbniekam

ar invaliditāti, piemēram, nopērk speciālu krēslu,

lampu, datoru.

Bezdarbniekam ar garīga rakstura traucējumiem

palīdz atbalsta persona.

Kur atrodas Aģentūra?

Nodarbinātības valsts aģentūrai ir 20 filiāles.

Tas nepieciešams, lai varētu palīdzēt

cilvēkiem, kuri meklē darbu visā Latvijā.

Nodarbinātības valsts aģentūras pārvaldes

adrese ir: Krišjāņa Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV–1010.

Uz Aģentūru var piezvanīt pa tālruni 80200206.

Var rakstīt uz e-pastu: nva@nva.gov.lv

E-pasts konsultācijām: konsultacijas@nva.gov.lv