JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 
CV

 

CV (Curriculum Vitae) jeb dzīves apraksta mērķis ir sniegt pārskatāmu priekšstatu par Jūsu dzīves gaitām, izglītību un darba pieredzi, lai Jūsu potenciālais darba devējs būtu ieinteresēts uzaicināt Jūs uz darba interviju.

Tiek izdalīti vairāki CV pamattipi: hronoloģiskais, funkcionālais un kombinētais. Katrs no tiem ir piemērotāks savā gadījumā, taču sekojot pamatprincipiem CV sastādīšanā un izvērtējot savu situāciju, Jūsu CV būs atbilstošs vispārpieņemtajiem standartiem.

 
CV iekļaujamā informācija:
 
PERSONAS DATI:
Vārds, uzvārds, dzimšanas dati, adrese, telefons;

MĒRĶIS:
Vakance, uz kuru Jūs pretendējat;

IZGLĪTĪBA:
Mācību laika periods, izglītības iestāde, specialitāte (šī informācija jāsniedz hronoloģiski apgrieztā secībā – pirmo miniet to izglītības iestādi, kuru beidzāt pēdējo);

DARBA PIEREDZE:
Līdzīgi kā ar izglītību – sāciet savas darba pieredzes aprakstu ar pēdējās darba vietas aprakstu, minot laika periodu, kad strādājāt, darba vietu, ieņemamo amatu, īsu pienākumu uzskaitījumu;

DARBS AMATU SAVIENOŠANAS KĀRTĪBĀ/CITI DARBI:
Te, pēc līdzīga principa, Jūs varat aprakstīt darba pieredzi, kas nav bijusi saistīta ar Jūsu pamatdarbu, bet kas darba devējam papildinās priekšstatu par Jūsu pieredzi, prasmēm;

PAPILDUS IZGLĪTĪBA:
Kursi, semināri, pašizglītošanās ceļā apgūtās prasmes, zināšanas (tiek aprakstīti tādā pašā kārtībā kā izglītība);

VALODU ZINĀŠANAS:
Miniet valodas, kuras pārvaldiet, kā arī precizējiet kādas ir šīs zināšanas (brīvi, sarunvaloda, pamatzināšanas, dzimtā valoda);

CITAS PRASMES:
Piemēram, datorprogrammas, kuras pārvaldiet, autovadītāja apliecība uc.
 
Bez uzskaitītajām CV sadaļām, pēc saviem ieskatiem, Jūs varat aprakstīt arī savas INTERESES vai HOBIJUS, kā arī dot atsauci par REKOMENDĀCIJĀM.
 

Rakstot CV, atcerieties, ka šī ir pirmā informācija, ko iespējamais darba devējs saņem par Jums. Tāpēc CV jābūt ļoti pārdomātam gan saturiski, gan noformējumā. CV nevajadzētu pārsniegt 2 lapas, informācijas izvietojumam jābūt labi pārskatāmam, ar izceltiem sadaļu nosaukumiem, izmantotām atkāpēm, pietiekami lielām atstarpēm starp rindām, lakonisku tekstu un tajā nav pieļaujamas pareizrakstības kļūdas.

CV jābūt parakstītam un datētam.
 

CV - komentāri aizpildīšanai

CV - piemērs

Europass CV

 

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv