JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 
Iepazīsti darba tirgu!

 

Darba tirgus līdzinās labi zināmajam preču tirgum. Darba tirgū pircēji ir darba devēji, kuri meklē strādājošos, bet pārdevēji – dažādu profesiju pārstāvji, kuri par atbilstošu algu ir gatavi pārdot savu darbu. Darba tirgus prece ir darbinieka prasme un gatavība veikt konkrētu darbu kādā no profesijām. Tajā pašā laikā darba tirgus ļoti atšķiras no preču tirgus. Preces var visai vienkārši sadalīt pa veidiem, dažādi klasificēt, bet katrs cilvēks ir atšķirīgs.

 

Tieši tāpēc, lai veiksmīgi ienāktu darba tirgū, jāsāk ar pašizpēti – kādas man šobrīd ir profesionālās intereses, zināšanas un prasmes un kādas zināšanas un prasmes trūkst. Darbinieks, kuram darbs sakrīt ar interesēm, vienmēr pozitīvi izcelsies starp tiem, kuriem darbs šķiet kā pienākums. Arī darba meklējumos cilvēks, kam profesionālā darbība ir viņa aicinājums, būs pārliecinošāks un motivētāks.

 

Karjeras plānošanā jāņem vērā līdzsvara izmaiņas darba tirgū – darbaspēka pieprasījumā un piedāvājumā. Darbaspēka pieprasījums ir atkarīgs no valsts ekonomikas attīstības līmeņa. Ekonomikas lejupslīdes laikā pilnībā netiek izmantoti ražošanas resursi, samazinās iekšzemes kopprodukta apjoms, līdz ar to samazinās arī darbaspēka pieprasījums. Savukārt, ekonomikas atveseļošanas laikā tiek saražots vairāk preču, palielinās iekšzemes kopprodukts, atbilstoši palielinās cilvēku nodrošinājums ar darbu un pieaug nodarbinātība. Tāpēc var teikt, ka darbaspēka pieprasījums ir atkarīgs no preču un pakalpojumu pieprasījuma.

 

Darbaspēka piedāvājumu nosaka tādi faktori kā demogrāfiskā situācija valstī, darbaspēka profesionālā struktūra un kvalifikācija, profesionālā mobilitāte, atalgojums dažādās specialitātēs u.c. Lai uzzinātu darba tirgus tendences pēc profesionālās darbības jomas tuvākajā un tālākajā nākotnē, iepazīstieties ar darba tirgus prognozēm .


AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv