JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 
Izpētiet izglītības iespējas!

 

Profesija, kuru mēs izvēlamies, lai veiksmīgi pārstāvētu sevi darba tirgū un saņemtu atbilstošu atalgojumu, prasa noteiktas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas. Galvenā mūsdienu dzīves iezīme ir tā, ka cilvēkam ir jāprot pielāgoties mainīgajai profesiju pasaulei un jāizglītojas visa mūža garumā.

 

Izglītības turpināšanas iespējas ir atkarīgas no Jūsu esošā izglītības līmeņa.  Lai aplūkotu visu Jūsu interesēm atbilstošu informāciju un nepalaistu garām ko svarīgu – informācijas atlase jāsāk ar profesionālās darbības jomām, kuras ietver atbilstošas profesijas.

 

Nākamais solis – iepazīties ar informāciju par izglītības iestādēm . Izvēloties konkrētu profesiju, jāņem vērā: jo augstākas kvalifikācijas specialitāti Jūs apgūsiet, jo plašākas būs Jūsu profesionālās darbības iespējas izvēlētajā jomā. Tajā pašā laikā ceļi uz kvalifikācijas iegūšanu var būt dažādi: mācības profesionālās izglītības iestādē, studijas koledžā vai augstskolā, ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences, tālākizglītība.

 
AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv