JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 
Vēsture

 

 

1990. gadsCentrs paplašina konsultatīvās palīdzības sniegšanu, atverot pirmās filiāles, arī ārpus Rīgas, un sniedzot savus pakalpojumus ne vien jauniešiem, bet arī pieaugušajiem iedzīvotājiem. Līdz ar to mainās  Centra nosaukums – Latvijas profesionālās karjeras izvēles centrs.
1992. gadsCentra klientu lokā ietverti arī bezdarbnieki, kam pievērš īpašu uzmanību. Tiek izstrādāti jaunie pakalpojumi, orientēti uz bezdarbnieku konkurences spējas paaugstināšanu un iesaistīšanos darba tirgū. 
1995. gadsAr LR Labklājības ministrijas rīkojumu Latvijas profesionālās karjeras izvēles centrs pārveidots par Valsts bezpeļņas organizāciju „Profesionālās karjeras izvēles centrs”. Veidojas konsultāciju kabinetu tīkls visos Latvijas rajonos. Mobilā konsultāciju grupa sniedz izbraukumu konsultācijas lauku rajonu skolēniem un bezdarbniekiem. Organizēta apmācība skolotājiem un skolu psihologiem Profesionālās orientēšanas jautājumos.
1996. gadsCentrā sagatavoti izdošanai pirmie katalogi par Latvijas izglītības iestādēm. Kopš tā laika regulāri tiek sagatavoti informatīvie materiāli, veikti pētījumi.
2004. gadsSaskaņā ar Labklājības ministrijas rīkojumu, VBO „Profesionālās karjeras izvēles centrs” reorganizēts par Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūru (PKIVA) .
2007. gadsNo 1. septembra PKIVA pievienota Nodarbinātības valsts aģentūrai ar nosaukumu ”Nodarbinātības valsts aģentūras Karjeras pakalpojumu departaments”. Nodarbinātības valsts aģentūra papildus saviem līdz šim piedāvātajiem pakalpojumiem nodarbinātības veicinašanas jomā sniedz arī bezmaksas karjeras pakalpojumus, nodrošinot vienas pieturas aģentūras principu 27 karjeras pakalpojumu kabinetos visos Latvijas reģionos. 
2009. gadsNo 1. oktobra Nodarbinātības valsts aģentūras Karjeras pakalpojumu departaments tika reorganizēts un izveidota Karjeras metodikas un klientu apkalpošanas nodaļa.
2010. gadsNo 20.septembra Nodarbinātības valsts aģentūras Karjeras metodikas un klientu apkalpošanas nodaļa tika nosaukta par Karjeras attīstības atbalsta nodaļu.
2012. gadsNo 3. septembra Nodarbinātības valsts aģentūrai ir jauna struktūra, kura nosaka, ka Karjeras attīstības atbalsta nodaļa (KAAN) ir iekļauta Pakalpojumu departamenta sastāvā. KAAN karjeras speciālistu uzdevums - nodrošināt atbalstu profesionālās piemērotības, pārkvalifikācijas un karjeras plānošanas jautājumu risināšanā bezdarbniekiem, darba meklētājiem un citām personām.
2013. gads Visās NVA filiālēs karjeras konsultantu darba vietas nodrošinātas ar papildus datortehniku, kas paaugstina konsultāciju efektivitāti: klients elektroniski aizpilda atbilstošos testus un saņem rezultātus, iegūst nepieciešamo informāciju par izglītības, nodarbinātības veicināšanas un personiskās izaugsmes iespējām. Lai paaugstinātu klientu ar dzirdes traucējumiem konsultēšanas efektivitāti uzsākta sadarbība ar Latvijas Nedzirdīgo savienību par surdotulka pakalpojumu izmantošanu karjeras konsultācijas laikā: surdotulkojums notiek ar WEB kameru starpniecību.
2014. gads NVA karjeras speciālistu īpaša uzmanība veltīta darbam ar problēmgrupu klientiem: ilgstošajiem bezdarbniekiem, personām ar īpašām vajadzībām, kā arī pirmspensijas vecuma klientiem, jauniešiem, kam ir grūtības profesionālajā izvēlē un darbā iekārtošanā. Nodrošināta metodiskā un informatīva palīdzība Jauniešu garantijas pasākumu īstenošanā, kura mērķis - nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātības veicināšana.
 2015. gads
 Karjeras konsultēšanas procesā tika ieviestas pilnveidotas metodikas darbam ar dažāda vecuma un problēmu klientiem. Darbā ar jauniešu mērķa grupu akcentēti karjeras un izglītības izvēles, kā arī profesionālās izglītības pievilcības paaugstināšanas jautājumi.
 2016. gads
 Uzsākta karjeras konsultēšana ESF projekta "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem" ietvaros, ieviests jauns karjeras konsultēšanas veids - individuālās informatīvās karjeras konsultācijas. Pilnveidotas metodikas un sagatavoti metodiskie ieteikumi darbam ar problēmgrupu klientiem: ilgstošajiem bezdarbniekiem, bezdarbniekiem ar atkarībām, jauniešiem.
 2017. gads
 Turpinās karjeras konsultāciju procesa pilnveidošana. Aktualizētas esošās un izstrādātas jaunas metodikas un metodiskie ieteikumi darbam ar problēmgrupu klientiem: cilvēkiem ar invaliditāti, ieslodzījumā esošām personām u.c.

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv