JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 
Varu

 

Kad esat noskaidrojis savas profesionālās intereses, svarīgi saprast, vai Jums piemīt šīm interesēm atbilstošas spējas. Jums var būt raksturīgas noteiktas īpašības un spējas, kuras ļauj veiksmīgi strādāt viena veida profesijās, bet nepalīdz, strādājot citās. Padomājiet, cik plašas un daudzveidīgas ir Jūsu zināšanas, prasmes, spējas, īpašības. Profesionāli nozīmīgās īpašības ir arī veselība un profesionālā kvalifikācija, jeb zināšanas.

 

Ja kādas Jūsu īpašības, kas ir nozīmīgas izvēlētajā profesijā, ir vairāk izteiktas, tad var uzskatīt, ka esat profesionāli piemērots šai profesijai. Jūs varat būtiski izmainīt un paaugstināt savas profesionālās kvalifikācijas līmeni. Savukārt, profesionālās spējas un rakstura īpašības ir tādas individuālās īpatnības, kuras mainīt ir daudz grūtāk.

 

Spējas vispilnīgāk atklājas un attīstās tieši darbībā — mācībās vai jau praktiskajā darbā. Ja Jums izdodas samērā viegli apgūt izvēlēto specialitāti un pēc tam ar aizrautību tajā strādāt, tad var teikt, ka Jums piemīt nepieciešamais profesionāli svarīgo spēju līmenis dotajai specialitātei.

 

Ja profesionālās nepiemērotības cēlonis ir veselības traucējumi, tos arī ne vienmēr ir iespējams pārvarēt. Ir svarīgi, lai Jūs strādātu tādā darbā, kura apstākļi nepasliktina Jūsu veselību. Piemēram, pie hroniskām elpošanas ceļu slimībām, nav piemērots darbs, kurā nākas saskarties ar putekļiem, kairinošām vielām un to izgarojumiem, krasām gaisa temperatūras izmaiņām, caurvēju. Ja Jums ir šaubas par savas veselības stāvokļa piemērotību noteiktai profesijai, konsultējieties šajā jautājumā ar savu ģimenes ārstu vai Aģentūras speciālistiem.

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv